Chính sách liên quan đến người lao động có hiệu lực tháng 4.2022

Cập nhật ngày: 03/04/2022 - 00:58

BTNO - Từ ngày 1.4.2022, một số chính sách mới liên quan đến người lao động (NLĐ) như số giờ làm thêm, hỗ trợ tiền thuê nhà... sẽ có chính thức hiệu lực.

Tăng giờ làm thêm tối đa lên đến 60 giờ/tháng

Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 ngày 23.3.2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 1 năm, trong 1 tháng của NLĐ trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sẽ chính thức có hiệu từ ngày 1.4.2022.

Nghị quyết quy định số giờ làm thêm trong 1 năm như sau: người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của NLĐ thì được sử dụng NLĐ làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong 1 năm, trừ các trường hợp NLĐ từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi; NLĐ là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng; NLĐ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Lưu ý, không áp dụng quy định trên đối với trường hợp tại khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động. 

Đối với quy định số giờ làm thêm trong 1 tháng thì người sử dụng lao động được sử dụng NLĐ làm thêm tối đa 300 giờ trong 1 năm có nhu cầu và được sự đồng ý của NLĐ thì được sử dụng NLĐ làm thêm trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ trong 1 tháng.  

Người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến 3 triệu đồng

Ngày 28.3.2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, quy định hai nhóm người lao động sau đây sẽ được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà là NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu kinh tế trọng điểm; NLĐ quay trở lại thị trường lao động, làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm.

Nếu đáp ứng đủ các điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, thì mức, thời gian hỗ trợ đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và phương thức chi trả quy định như sau: mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng; thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng; phương thức chi trả là hằng tháng. NLĐ quay trở lại thị trường lao động và phương thức chi trả quy định như sau: mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng; thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng; phương thức chi trả là hằng tháng. Như vậy, NLĐ quay trở lại thị trường lao động đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên có thể được hỗ trợ tối đa đến 3 triệu đồng. 

Thiên Di