Chỉnh sửa và khôi phục file host tiện lợi hơn với Host Mechanic

Cập nhật ngày: 25/12/2011 - 01:27

Với Host Mechanic, người dùng không cần phải tốn công duyệt đường dẫn đến thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc, cũng không cần thiết lập quyền truy cập mà vẫn có thể chỉnh sửa nội dung file host.

Ngay khi khởi động, chương trình sẽ tự động hiển thị nội dung file host của Windows trên giao diện chính. Để bổ sung một địa chỉ web mới vào file host, bạn gõ tên miền website tại khung Site, gõ địa chỉ IP tương ứng muốn trỏ đến tại muc IP Address. Xong, nhấn nút Add to Host.

Trong trường hợp cấu hình sai hoặc không cần thiết nữa, muốn khôi phục file host về thiết lập mặc định, bạn chỉ việc nhấn nút Restore Default Host File. Hoặc nhấn Delete Host File để xóa hẳn file host ra khỏi hệ thống.

Ngoài chức năng chính là chỉnh sửa nội dung file host, Host Mechanic còn có tác dụng chặn việc truy cập một website nào đó từ máy tính của bạn. Để thực hiện, bạn gõ địa chỉ website muốn chặn tại mục Site, sau đó đánh dấu trước tùy chọn 127.0.0.1 bên cạnh mục IP Address. Xong, nhấn Add to Host.

Host Mechanic có dung lượng 107 KB, tương thích với mọi Windows (kể cả Windows 8), bạn tải về miễn phí tại đây.

L.K (st)