BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chính thức xả Quỹ bình ổn bù lỗ xăng dầu

Cập nhật ngày: 07/04/2010 - 05:31

Các doanh nghiệp chính thức được "xả" quỹ bình ổn tránh lỗ

Cụ thể, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu để bù đắp mức lỗ phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá xăng, dầu kể từ 1.4.2010 cho đến khi có thông báo mới của Bộ Tài chính.

Mức bù lỗ tối đa cụ thể là: mặt hàng xăng 500 đồng/lít, mặt hàng diezen 400 đồng/lít, mặt hàng dầu hoả 400 đồng/lít.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chưa điều chỉnh tăng giá bán lẻ mặt hàng xăng, dầu; đồng thời tiếp tục trích quỹ bình ổn giá xăng dầu.

 

(Theo Vietnamnet)