Chỗ dựa cho nạn nhân da cam

Chỗ dựa cho nạn nhân da cam
Chỗ dựa cho nạn nhân da cam
Chỗ dựa cho nạn nhân da cam
Chỗ dựa cho nạn nhân da cam
Chỗ dựa cho nạn nhân da cam
Chỗ dựa cho nạn nhân da cam
Chỗ dựa cho nạn nhân da cam
Chỗ dựa cho nạn nhân da cam

Bài, ảnh: Đại Dương

Thiết kế: Ngọc Trâm