BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chống tham nhũng trong giải ngân ODA Nhật

Cập nhật ngày: 19/05/2009 - 08:32

Công trình thi công Dự án Đại lộ Đông Tây sử dụng vốn ODA Nhật Bản.

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu các dự án có vốn ODA của Nhật Bản, Bộ Kế hoạch Đầu tư yêu cầu các chủ dự án đảm bảo có sự tham gia của bên thứ ba độc lập và công bằng trong tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn và gói thầu xây lắp thuộc các dự án.

Theo thông báo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, bên thứ ba độc lập này là thành viên của Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu hoặc tổ chức, cá nhân khác có đủ năng lực và kinh nghiệm theo quy định của Luật Đấu thầu.

Các cơ quan thực hiện dự án cần tăng cường năng lực về đấu thầu, đảm bảo việc đánh giá hồ sơ dự thầu và lựa chọn tư vấn được thực hiện một cách công bằng, chính xác góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ thực hiện các hoạt động tăng cường năng lực về đấu thầu nhằm mục đích này. Trung tâm sẽ thực hiện kiểm toán về trình tự, thủ tục đấu thầu đối với các gói thầu do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) lựa chọn.

Các chủ dự án cần cung cấp thông tin để đăng tải trên Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu. Cụ thể, đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị trên 100 triệu Yên (Nhật Bản) cần cung cấp thông tin về tên, quốc tịch của các công ty tư vấn nộp hồ sơ dự thầu; các công ty tư vấn được xếp hạng cao nhất; các công ty tư vấn ký hợp đồng; giá hợp đồng. Các gói thầu xây lắp có giá trị trên 1 tỷ Yên cần cung cấp những thông tin về tên, quốc tịch và giá dự thầu của các đơn vị dự thầu; các nhà thầu trúng thầu; các nhà thầu ký hợp đồng; giá hợp đồng.

Cũng nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu liên quan đến nguồn vốn ODA Nhật Bản trên cơ sở cam kết giữa Chính phủ hai nước, Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ cùng với JICA xây dựng và công bố các Quy tắc ứng xử/Quy tắc đạo đức vào tháng 6 tới. Ngoài ra, Bộ đang xây dựng hệ thống đấu thầu qua mạng và sẽ thông báo cụ thể về việc áp dụng hình thức đấu thầu này vào thời gian thích hợp.

(Theo TTXVN/Vietnam+)