Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chữ 'Cộng hoà XNCN Việt Nam' sẽ không còn trên văn bằng

Cập nhật ngày: 07/11/2010 - 05:53

Những mẫu bằng, chứng chỉ theo quy định hiện hành

Bộ GD-ĐT dự kiến bỏ phần tiêu đề “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" trong các văn bằng, chứng chỉ. Thông tin này đưa ra tại dự thảo thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân công bố ngày 5.11.

Tiêu đề này hiện đang được quy định ở khoản 1, điều 9 của quy chế hiện hành, phần quy định chung.

Bên cạnh đó, sẽ sửa những nội dung cụ thể như: năm tốt nghiệp của người được cấp VBCC. Số hiệu của VBCC cũng được bỏ.

Còn chi tiết “số vào sổ cấp VBCC” sẽ được thêm vào trong phần nội dung chung này.
Như vậy, nội dung chung của các VBCC theo quy định mới tại dự thảo sẽ gồm:

1.Tên VBCC theo quy định; 2. Tên của cơ quan cấp; 3. Họ, tên, chữ đệm; ngày tháng năm sinh của người được cấp; 4. Số vào sổ; 5 - Địa danh (tỉnh, thành phố nơi cơ quan cấp VBCC đặt trụ sở chính), ngày tháng năm cấp VBCC, tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp VBCC và đóng dấu theo quy định.

Dự thảo lần này còn sửa một số quy định liên quan đến việc "chỉnh sửa nội dung VBCC".

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung thêm phần trách nhiệm của cơ quan cấp VBCC; trong đó, lưu ý trách nhiệm công bố thông tin liên quan trên trang thông tin điện tử.

Cũng trong ngày 5.11, Thứ trưởng Bùi Văn Ga ký quyết định nêu rõ: Từ năm học 2010-2011, Bộ GD-ĐT giao cho Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng tổ chức thiết kế, in ấn, quản lý và cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành.

Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

a) Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;

b) Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

c) Bằng tốt nghiệp trung cấp;

d) Bằng tốt nghiệp cao đẳng;

đ) Bằng tốt nghiệp đại học;

e) Bằng thạc sĩ;

g) Bằng tiến sĩ.

(Theo Quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20.6.2007).
Phần dự thảo sửa đổi, ngoài các nội dung chung, đối với văn bằng của từng cấp học, trình độ đào tạo có thêm những nội dung như sau:

Bằng tốt nghiệp THPT có ghi thêm: nơi sinh, giới tính, dân tộc, học sinh trường, khóa thi, hội đồng thi, xếp loại tốt nghiệp, hình thức đào tạo.
Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp CĐ, bằng tốt nghiệp ĐH có ghi thêm: giới tính, ngành đào tạo, xếp loại tốt nghiệp, hình thức đào tạo.
Bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ có ghi thêm: tên ngành, chuyên ngành đào tạo mà người được cấp bằng đã theo học.

(Theo Vietnamnet)