BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ đầu tư dự án trồng rừng sản xuất được vay vốn Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Cập nhật ngày: 12/03/2010 - 05:52

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý các chủ đầu tư thực hiện dự án trồng rừng sản xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng được vay vốn từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định hiện hành về tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện dự án.

Về thời gian trả nợ gốc và nợ lãi, Thủ tướng cho phép chủ đầu tư trả nợ một lần sau khi khai thác, không tính lãi gộp.

Các dự án trồng rừng sản xuất được áp dụng chính sách trên phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng tại Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6.7.2007.

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng là một chương trình kinh tế-xã hội trọng điểm, nhằm sử dụng hiệu quả diện tích đất trống, đồi núi trọc, góp phần xóa đói giảm nghèo, định canh định cư, tăng thu nhập cho dân cư sống ở nông thôn miền núi. Mục tiêu của Dự án này theo Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29.7.1998 của Thủ tướng Chính phủ là trồng mới 5 triệu ha rừng cùng với bảo vệ diện tích rừng hiện có, để tăng độ che phủ của rừng lên 43%. Dự án trồng rừng được thực hiện từ năm 1998 - 2010.

Được biết, thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực tổ chức thực hiện các chỉ tiêu về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Từ năm 2006 đến hết năm 2008, cả nước đã trồng mới 614.113 ha rừng rừng, đạt 61,4% kế hoạch; khoanh nuôi, tái sinh 1.030.000 ha (đạt trên 90% kế hoạch); khoán bảo vệ rừng 2.300.000 ha.

Theo số liệu tính từ giữa năm 2009 đến hết năm 2010, còn phải trồng mới gần 386.000 ha (trong đó, rừng phòng hộ, đặc dụng 111.000 ha và rừng sản xuất 275.000 ha); tiếp tục khoanh nuôi, tái sinh và khoán bảo vệ rừng.

(Theo chinhphu.vn)


 
Liên kết hữu ích
  • Vay nhanh tienoi trả góp không thẩm định