BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ đầu tư tập trung kiểm soát tiến độ, chất lượng các dự án đang triển khai 

Cập nhật ngày: 08/06/2024 - 21:54

BTNO - Nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công năm 2024, UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung kiểm soát khối lượng, tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư xây dựng đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Đất sỏi, đá cấp phối ở tỉnh không đáp ứng nhu cầu của các dự án giao thông thời gian qua. Ảnh minh hoạ

Theo đó, các chủ đầu tư cần rà soát, kiểm soát chặt chẽ năng lực của nhà thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và thương thảo ký hợp đồng, bảo đảm đủ số lượng chỉ huy trưởng, kỹ thuật, nhân công thi công các gói thầu, không để xảy ra trường hợp không bố trí đủ nhân lực thực hiện theo đúng kế hoạch yêu cầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Đôn đốc nhà thầu quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công; hằng tháng so sánh kết quả giải ngân thực tế và cam kết có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, thường xuyên tổ chức kiểm tra tại hiện trường, kiên quyết xử lý vi phạm trong thực hiện hợp đồng thi công.

Các chủ đầu tư tập trung hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán và tất toán các dự án hoàn thành, phối hợp với đơn vị thi công thực hiện đầy đủ, kịp thời các thủ tục để giải ngân vốn theo tiến độ thi công và kế hoạch vốn được giao; phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện phương án đền bù, giải phóng mặt bằng song song với quá trình lập hồ sơ dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời xử lý.

Đất sỏi, đá cấp phối ở tỉnh không đáp ứng nhu cầu của các dự án giao thông thời gian qua. Ảnh minh hoạ

Song song đó, các chủ đầu tư cần tập trung rà soát nhu cầu vốn các dự án đang triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, bảo đảm đến cuối năm giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao... 

Tính đến ngày 31.5, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công được 872,415 tỷ đồng, đạt 25,26% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 24,71% kế hoạch HĐND tỉnh giao (giảm 21,31% so với cùng kỳ). Ước giải ngân đến 30.6.2024 là 1.114,377 tỷ đồng, đạt 32,27% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 31,57% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Thế Nhân