Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới:

Chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”

Cập nhật ngày: 16/11/2019 - 17:21

BTN - Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” được chính thức phát động vào sáng 15.11, tại Trung tâm Văn hoá - Nghệ thuật tỉnh.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Thành Tiễn- Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhấn mạnh Tháng hành động nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; thu hút sự quan tâm của xã hội, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, đơn vị trong phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện thành công Chiến lược quốc gia bình đẳng giới, giai đoạn 2011-2020.

Qua đó hướng đến bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu chung của nhân loại là xoá bỏ bất bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, chung tay xây dựng “Một xã hội không còn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, vì “Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là vi phạm pháp luật”.

Ngay sau buổi lễ, lực lượng đoàn viên, cán bộ, công chức tham gia diễu hành qua các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố Tây Ninh và huyện Hoà Thành để tuyên truyền thông điệp của Tháng hành động đến các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về vấn đề này.

Được biết, trong tháng hành động này (từ ngày 15.11.2019 đến ngày 15.12.2019) sẽ có nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức, như: toạ đàm, hội thảo, tập huấn, hội thi về các nội dung liên quan đến chủ đề của tháng hành động, huy động các nguồn lực hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hồng Thu