BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ động tiêm vắcxin, phun thuốc tiêu độc sát trùng chuồng trại bảo vệ đàn gia súc, gia cầm

Cập nhật ngày: 19/04/2015 - 04:10

* Tại Thành phố Tây Ninh, từ ngày 1.4 đến 20.5.2015, ngành Thú y Thành phố phối hợp UBND các phường, xã thực hiện công tác tiêm phòng vắcxin cúm cho đàn gia cầm.

Cán bộ Thú y thành phố tiêm vắc xin phòng cúm trên gà.

Trong đợt này, cán bộ Thú y tiến hành tiêm phòng trên gà, vịt nuôi nhỏ lẻ và các trại có tổng đàn dưới 1.000 con tại thời điểm tiêm phòng; cút nuôi lấy trứng và cút giống có tổng đàn dưới 5.000 con tại thời điểm tiêm phòng.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố, gia cầm trong diện tiêm gồm có 33.900 con gà, 600 con vịt, 130 con ngan và 2.000 con cút.

Trạm Thú y Thành phố cũng đã chuẩn bị 31.000 liều vắc xin tái tổ hợp vô hoạt phòng bệnh cúm gia cầm H5N1 (chủng Re-6) phục vụ tiêm phòng cúm cho gia cầm đợt I.2015, trong đó nhà nước hỗ trợ 100% vắc xin tiêm phòng.

Quế Hương

* Từ ngày 30.3 đến 30.5.2015, Trạm Thú y huyện Bến Cầu phối hợp cùng UBND và Ban Thú y của 9/9 xã, thị trấn của huyện tổ chức ra quân tiêm phòng vắcxin và phun thuốc tiêu độc sát trùng chuồng trại nuôi gia súc, gia cầm.

Phun thuốc tiêu độc sát trùng chuồng trại chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Bến Cầu.

Theo số liệu thống kê, toàn huyện hiện có hơn 7.300 con trâu, bò; hơn 4.000 con heo, gần 200 ngàn con gà, trên 41 ngàn con vịt và gần 2 ngàn con ngan….
 
Về mô hình chăn nuôi tập trung với số lượng lớn, huyện ó 03 trại nuôi trâu với 228 con; 1 trại chăn nuôi bò sữa với 32 con; 2 trại nuôi bò thịt 60 con; 3 trại nuôi heo với 207 con nái và 610 con lấy thịt; 3 trại nuôi gà thịt.

Cả huyện có 1 lò giết mổ gia súc và 2 lò giết mổ gia cầm. Theo kế hoạch, huyện ra quân tiêm phòng vắc xin đợt I.2015 đạt 86% so với tổng số lượng đàn gia súc, gia cầm các loại hiện có; phun thuốc tiêu độc sát trùng chuồng trại, cơ sở giết mổ, khu nuôi nhốt gia súc-gia cầm nhỏ lẻ trong nhân dân.

Đợt này, nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tiêm phòng đối với những hộ nuôi dưới 1.000 con; hộ nuôi trên 1.000 con gia cầm được cán bộ Thú y huyện khuyến cáo người nuôi mua vắc xin về tự tiêm phòng.

Sau gần 20 ngày ra quân, toàn huyện đã thực hiện tiêm phòng được 1.975 con trâu, bò; 1.800 con heo thịt; ngoài ra còn tiêm phòng được 300 liều vắc xin phòng bệnh dại cho chó,… đạt trên 50% kế hoạch đề ra.

Quang Son

* Trong thời gian từ 25.3 đến 25.5.2015 trên địa bàn huyện Tân Châu tổ chức tiêm miễn phí các loại vắc xin tụ huyết trùng lở mồm long móng trên đàn trâu, bò và tiêm vắc xin dại chó.

Tiêm vắc-xin ngừa lở mồm long móng trên đàn trâu bò.

Dự kiến trong thời gian này sẽ có trên 3.500 liều vắc xin lở mồm long móng, 2.200 liều vắc xin tụ huyết trùng được tiêm cho đàn trâu, bò. Ngoài ra còn có trên 1.200 liều vắc xin dại chó cũng được tiêm cho chó nuôi tại các gia đình.

Công tác phòng chống dịch bệnh heo tai xanh, dịch tả heo, tụ huyết trùng, phó thương hàn trên đàn heo cũng được huyện chú trọng.

Trong đợt này, huyện tổ chức tiêm miễn phí trên 800 liều vắc xin heo tai xanh, 3.500 liều vắc xin dịch tả heo, đồng thời khuyến cáo người chăn nuôi nên tiêm phòng các loại bệnh còn lại trên đàn gia súc, gia cầm.

Chí Thành