Chủ tịch Hội Phụ nữ tận tâm với công việc

Chủ tịch Hội Phụ nữ tận tâm với công việc
Chủ tịch Hội Phụ nữ tận tâm với công việc
Chủ tịch Hội Phụ nữ tận tâm với công việc

Bài, ảnh: Phương Thảo - Hà Quang

Thiết kế: Ngọc Trâm