BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ có hệ số lương là bao nhiêu?

Cập nhật ngày: 14/06/2015 - 09:10

Bảng lương chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước được qui định tại Nghị quyết730/2004/NQ-UBTVQH11  ngày 30/9/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách tại Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11  ngày 30/9/2004 và 823/2009/UBTVQH12 ngày 03/10/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Cũng theo Nghị quyết này, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh xếp mức lương chức vụ bằng mức lương chức vụ của Bộ trưởng: Bậc 1 có hệ số lương bằng 9,7; bậc 2 có hệ số lương bằng 10,3./.

Nguồn VOV