Chủ tịch UBND tỉnh: Chỉ đạo về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn

Cập nhật ngày: 16/04/2012 - 05:15

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã và Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB và TKCN) các huyện, Thị xã triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Chủ tịch UBND tỉnh giao các ngành liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai; xây dựng phương án, nhiệm vụ PCLB và TKCN năm 2012 sát với tình hình thực tế; triển khai thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi và phòng chống ngập úng trong mùa mưa bão năm 2012; tiếp tục thực hiện nghiêm công tác trực ban PCLB và TKCN trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 17.10.2011 của Chủ tịch UBND tỉnh; tổ chức xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để chủ động ứng phó với mọi tình huống khi thiên tai xảy ra; các huyện, Thị xã kiểm tra, cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm, các địa điểm xung yếu khi xảy ra mưa, lũ, bão trên địa bàn, vị trí an toàn, số hộ dân, số dân phải sơ tán, di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có lụt, bão, thiên tai xảy ra; các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin kịp thời, chính xác các bản tin cảnh báo, dự báo về thiên tai theo Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 14.3.2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; Công ty Điện lực Tây Ninh tăng cường công tác kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện; đảm bảo cung cấp điện liên tục để phục vụ cho công tác PCLB và TKCN trên địa bàn tỉnh...

Khả Minh