BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 2.2015

Cập nhật ngày: 06/02/2015 - 06:03

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy tiếp công dân.

Trong buổi sáng, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp 13 lượt công dân đến khiếu nại, trong đó có 3 vụ khiếu nại tập thể với nội dung bồi thường, giải tỏa mặt bằng đường tỉnh 796, huyện Bến Cầu; khiếu nại xin cấp đất; hỗ trợ di dời, khiếu nại cá nhân về vấn đề liên quan đến đất đai, thi hành án..

Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những nội dung khiếu nại của các tập thể, cá nhân trong buổi tiếp công dân; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết, trả lời cho công dân.

 

Thế Nhân