Kinh tế   Đời sống đô thị

Thành phố Tây Ninh:

Chú trọng phát triển hạ tầng, bảo đảm văn minh đô thị 

Cập nhật ngày: 15/01/2022 - 00:39

BTN - Qua 8 năm xây dựng và phát triển từ đô thị loại III, đến hiện nay, thành phố Tây Ninh cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại II, đang thực hiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ công nhận.

Thành phố Tây Ninh tập trung đầu tư các tuyến đường nội thị.

Trong năm 2021, Thành phố cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch chung đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000, các phường nội thị được phủ kín quy hoạch phân khu, làm cơ sở cho công tác quản lý đầu tư, phát triển đô thị.

Về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông, UBND Thành phố đề ra các giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ. Do các tuyến đường hẻm nội bộ trong khu vực dân cư hiện hữu chưa có hệ thống mương, cống thoát nước mặt; một số điểm ngập úng ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân. UBND Thành phố đã đầu tư các dự án chống ngập cục bộ tại các phường 3, IV, Hiệp Ninh, Ninh Thạnh, bước đầu khắc phục được một số điểm ngập úng trong đô thị.

Ngoài ra, UBND Thành phố còn phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng của thành phố Tây Ninh, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2025 có được nền tảng cơ bản của đô thị loại I, đến năm 2030 đạt 75% trở lên các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn đô thị loại I.

Tăng cường công tác tuần tra, kịp thời phát hiện, khắc phục nhanh các hư hỏng của hạ tầng giao thông; phối hợp các đơn vị có liên quan xử lý tình trạng ngập úng cục bộ, bảo đảm giao thông trên địa bàn được thông suốt, an toàn.

Thành phố Tây Ninh còn chú trọng đầu tư nâng cấp, xây dựng thêm công viên, vườn hoa, nơi tập thể dục thể thao ngoài trời, trò chơi cho trẻ em trên địa bàn Thành phố, tăng cường không gian xanh, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khoẻ, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Tập trung phủ kín quy hoạch phân khu, làm cơ sở quản lý, tổ chức xây dựng phát triển đô thị. Trong đó, chú trọng việc lập mới các đồ án quy hoạch phân khu số 8, 9 nhằm thay thế các đồ án quy hoạch nông thôn mới cũng như phủ kín quy hoạch phân khu trên địa bàn 3 xã Bình Minh, Tân Bình, Thạnh Tân…

Thế Nhân