Chưa có bằng chứng cho thấy BTS ảnh hưởng có hại cho sức khoẻ con người 

Cập nhật ngày: 16/01/2017 - 20:00

Đó là thông tin chính thức được Bộ TT&TT đưa ra tại thông báo số 4574 ngày 23/12/2016 dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu và công bố của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Chưa có bằng chứng nào cho thấy BTS ảnh hưởng tới sức khỏe con người

Theo ITU, đến cuối 2015, toàn thế giới có khoảng 7,2 tỷ thuê bao di động. Các trạm thu phát sóng (BTS) ngày càng mọc lên dày đặc, nhất là tại các thành phố lớn. Chính vì vậy, ở nhiều nơi, các tổ chức và người dân đã có những phản ứng gay gắt do lo ngại ảnh hưởng đến vấn đề sức khoẻ.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu và đánh giá của các tổ chức độc lập (không bao gồm hiệp hội các nhà sản xuất, khai thác và kinh doanh điện thoại di động để đảm bảo tính khách quan), WHO đã kết luận rằng chưa có bằng chứng cho thấy trường điện từ của các BTS ảnh hưởng có hại cho sức khoẻ con người.

Từ năm 2000 tới nay, trong các báo cáo nghiên cứu về vấn đề này, vẫn chưa có bất kỳ thông tin bổ sung nào khác.

WHO: Cho tới nay vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy sóng điện từ từ các trạm BTS gây hại tới sức khỏe con người

WHO: Cho tới nay vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy sóng điện từ từ các trạm BTS gây hại tới sức khỏe con người.

Hiện WHO vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và xây dựng các tài liệu hướng dẫn, khuyến khích việc đối thoại giữa các nhà khoa học, cơ quan quản lý, nhà khai thác và cộng đồng để tăng cường hiểu biết về vấn đề này.

Dù chưa có căn cứ nào khẳng định rằng sóng điện tử của các trạm BTS có hại cho sức khỏe con người song WHO vẫn khuyến nghị các quốc gia xây dựng tiêu chuẩn và các khuyến nghị như của Tổ chức phòng chống bức xạ ion hoá (ICNIRP).

Việt Nam: Cách 30m tính từ điểm đặt thu phát sóng thì Bức xạ từ trường là an toàn

Trên cơ sở các khuyến nghị của WHO và tiêu chuẩn của Tổ chức phòng chống bức xạ ion hóa, Bộ KHCN đã xây dựng và ban hành Tiêu chuẩn TCVN 3718-1:2005 về “Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số radio: Mức phơi nhiễm lớn nhất trong dải tần từ 3KHz đến 300GHz” để các nhà khai thác áp dụng. Bắt đầu từ năm 2006, Bộ TT&TT đã quy định tất cả các nhà khai thác đều phải tuân thủ theo TCVN 3718 của Bộ KHCN.

Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2010/BTTTT “Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng - Phương pháp TCVN 3718-1:2005” và phương pháp đo phơi nhiễm trường điện từ của các trạm BTS. Đây là cơ sở để đo kiểm các công trình trạm BTS thông tin di động của tất cả các doanh nghiệp hiện nay. Tất cả các thiết bị của trạm BTS tại Việt Nam (cả thiết bị thu và phát) đều phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng thì mới được đưa vào hoạt động.

Tính đến cuối năm 2015, Bộ TT&TT đã tiến hành đo kiểm và cấp giấy chứng nhận cho hơn 60.000 trạm thu phát sóng trên cả nước. Thực tế đo kiểm cho thấy, ở khoảng cách lớn hơn 30m tính từ trạm thu phát sóng tiêu chuẩn, bức xạ điện từ trường đều ở mức cho phép theo quy định tại TCVN 3718-1:2005.

Bộ TT&TT cũng cho biết sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật những thông tin liên quan tới các cơ sở khoa học về vấn đề này đề cập nhật cho người dân. Vì vậy, hiện người dân và các tổ chức hết sức yên tâm khi “sống chung” với BTS.

Nguồn XHTT