BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chưa đủ điều kiện bình ổn giá xăng dầu trong nước

Cập nhật ngày: 27/05/2009 - 01:44

Giải trình một số câu hỏi của dư luận về cách vận hành và tính hiệu quả của Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Tài chính cho biết, do Quỹ mới được hình thành, lại đang trong thời điểm xu hướng giá xăng dầu trên thị trường thế giới tăng trở lại nên số dư của Quỹ còn thấp do đó chưa đủ điều kiện để thực hiện bình ổn giá xăng dầu thị trường trong nước.

Kể từ ngày 27.3, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu được yêu cầu thực hiện trích Quỹ bình ổn giá đối với các loại dầu bán ra với mức 460 đồng/lít dầu hoả, 250 đồng/lít diesel và 230 đồng/kg dầu mazut.

Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn thực hiện thì từ đầu tháng 4.2009 đến nay, giá xăng dầu trên thị trường thế giới tiếp tục tăng. Vì thế, để cân nhắc hài hoà lợi ích của các bên (người tiêu dùng, Nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu), đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ đang tập trung thực hiện các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế và để không phải điều chỉnh giá tăng cao ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, Liên Bộ Tài chính - Công thương đã cho phép các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tạm thời chưa trích Quỹ bình ổn giá đối với dầu diesel từ 0 giờ ngày 3.4 (Công văn số 66/CQLG-TLSX ngày 2.4), mazut thực hiện từ 0 giờ ngày 9.5 (Công văn số 96/CQLG-TLSX ngày 8.5) theo đúng nguyên tắc quy định tại Thông tư số 56/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Như vậy, hiện nay chỉ còn mặt hàng dầu hoả tiếp tục thực hiện trích vào Quỹ bình ổn giá với mức 460 đồng/lít (trong khi đó, lượng dầu hoả chỉ chiếm chưa đến 2% lượng tiêu thụ xăng dầu), đồng thời Bộ Tài chính cũng đã giảm thuế nhập khẩu xăng dầu và chưa điều chỉnh mức thuế theo quy định tại Văn bản số 4927/BTC-CST ngày 3.4.

Do vậy, việc trích lập Quỹ bình ổn giá thời gian qua đã thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 56/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính cho biết thêm, trong bối cảnh kinh tế đang gặp khó khăn và diễn biến phức tạp thì việc điều hành của Chính phủ luôn quán triệt nguyên tắc thực hiện các giải pháp linh hoạt, đảm bảo lợi ích tổng thể của nền kinh tế. Về định hướng lâu dài, việc hình thành Quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn là một giải pháp để Nhà nước và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động điều hành giá và kinh doanh xăng dầu thực sự theo cơ chế thị trường đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng xăng, dầu.

Khi giá xăng dầu thế giới xuống thấp, Nhà nước cho phép doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu được hình thành trong giá bán xăng dầu tối đa 500 đồng/lít,kg để trích vào Quỹ Bình ổn giá nhằm bình ổn giá bán xăng dầu trong nước khi giá xăng dầu thế giới lên cao.

Theo quy định tại Thông tư số 56/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được lập Quỹ bình ổn giá hạch toán riêng, sử dụng cho mục đích điều hoà giá thị trường, bình ổn giá. Doanh nghiệp phải có trách nhiệm hạch toán đầy đủ, chính xác khoản trích lập Quỹ bình ổn giá vào chi phí trong kỳ. Chi phí trích lập Quỹ được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

(Theo chinhphu.vn)