BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chưa kê khai giảm trừ gia cảnh, bị khấu trừ thuế

Cập nhật ngày: 26/06/2009 - 05:52

Hướng dẫn kê khai nộp thuế TNCN

Những người đã đăng ký giảm trừ gia cảnh nhưng chưa nộp hồ sơ chứng minh sẽ chỉ được giảm trừ 4 triệu đồng cho bản thân, phần thu nhập còn lại bị tạm khấu trừ thuế kể từ 1.7 tới.

Quốc hội chính thức miễn toàn bộ số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã giãn từ tháng 1 đến hết tháng 6. Từ 1.7.2009 bắt đầu áp thuế với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương tiền công. Những cá nhân có thu nhập từ trên 4 triệu đồng/tháng trở lên sau khi đã được giảm trừ gia cảnh, mới phải nộp thuế.

Theo quy định, thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc chậm nhất là 30.6. Quá thời hạn này, những đối tượng nào đã đăng ký, nhưng chưa nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc, tạm thời chưa được giảm trừ cho thời gian 6 tháng cuối năm.

Ông Vũ Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) cho biết: Những đối tượng chưa kịp kê khai và nộp hồ sơ chứng minh giảm trừ gia cảnh trước ngày 30.6 vẫn có thể kê khai, bổ sung sau; cơ quan thuế sẽ quyết toán vào cuối năm. Sau khi quyết toán thuế, cơ quan thuế mới có thể xác định mức thuế thực chất phải nộp, ai thiếu phải nộp thêm, ai thừa sẽ được trả lại.

Trong thời gian chưa được giảm vì không kịp khai báo, người nộp thuế chỉ được giảm trừ cho chính bản thân, với mức giảm trừ 4 triệu đồng/tháng. Số thu nhập còn lại được khấu trừ theo quy định tại biểu thuế của Luật Thuế TNCN.

(Theo Dantri)