Chuẩn bị trước bão Noru

Chuẩn bị trước bão Noru
Chuẩn bị trước bão Noru
Chuẩn bị trước bão Noru
Chuẩn bị trước bão Noru

Bài, ảnh: Đại Dương - Quốc Sơn

Thiết kế: Ngọc Trâm