Chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 31/07/2019 - 18:32

BTN - Thời gian qua, huyện Châu Thành phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực trong xã hội để xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đã đạt những kết quả quan trọng.

Cấp uỷ và chính quyền các cấp đã cụ thể hoá chỉ đạo của Đảng, Nhà nước phù hợp với tình hình địa phương. Phong trào thi đua “Châu Thành chung sức xây dựng nông thôn mới” tập trung thực hiện các tiêu chí trên lĩnh vực kinh tế, cơ sở hạ tầng, giao thông. Các ban, ngành, địa phương chú trọng hiệu quả trong hoạt động ứng dụng, triển khai các đề tài, mô hình mới phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, nông thôn.

Điển hình như ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, mô hình giống lúa xác nhận, mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP, mô hình cánh đồng lớn… Phòng Kinh tế - Hạ tầng kết hợp với các đơn vị liên quan, các xã triển khai mô hình Thắp sáng đường quê. Các đơn vị hành chính, sự nghiệp tập trung thực hiện chương trình đột phá: cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng và chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các ngành tổ chức nhiều phong trào, hội thi thiết thực, thu hút sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, như ngành Tư pháp tổ chức hội thi “Hoà giải viên giỏi”; ngành Nội vụ phát động phong trào cải cách hành chính, đào tạo chuẩn hoá đội ngũ công chức cấp xã; ngành Văn hoá với cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; ngành Giáo dục với phong trào thi đua “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; ngành Y tế với phong trào “Chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân”…

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tham gia thực hiện các phong trào như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Chi hội Cựu chiến binh 4 không”, cuộc vận động xây tặng nhà đồng đội cho hội viên…

3 năm qua, toàn huyện đã vận động nhân dân đóng góp 235.000m2 đất, trên 46.000 ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh nội đồng; phát quang, vệ sinh 265km đường làng, ngõ xóm; xây dựng 91 cầu, cống; xây tặng 720 căn nhà đại đoàn kết; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội chăm lo cho đoàn viên, hội viên với tổng số tiền trên 200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBND huyện Châu Thành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt công tác khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Trong 3 năm qua, huyện đề xuất UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 11 cá nhân; huyện tặng giấy khen cho 6 tập thể, 9 gia đình, 20 cá nhân. Ngoài ra, UBND các xã cũng tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân trong và ngoài địa phương có đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trong 3 năm “Châu Thành chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua đã trở thành cuộc vận động lớn, được các ngành, địa phương và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng được đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần người dân được cải thiện rõ rệt.

Trong năm 2019, cấp uỷ và chính quyền các cấp huyện Châu Thành tiếp tục thực hiện phong trào thi đua, tập trung duy trì các xã đạt chuẩn, phấn đấu xây dựng xã Ninh Điền đạt chuẩn nông thôn mới.

Đình Khiêm