Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật ngày: 25/04/2022 - 23:19

BTNO - “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn” là chủ đề của Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022.

Huy Liệu