Chung tay xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới 

Cập nhật ngày: 01/06/2017 - 18:45

BTNO - Mới đây, Đồn Biên phòng Lò Gò (thuộc BĐBP tỉnh Tây Ninh), UBND huyện Gò Dầu và Sở Thông tin truyền thông đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa các đơn vị.

 

Đại diện Đồn biên phòng Lò Gò và Sở TT&TT Tây Ninh ký kết chương trình phối hợp.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc phân công các sở, ngành, huyện, thành phố phía sau hỗ trợ, đỡ đầu các đồn biên phòng và các xã biên giới trên địa bàn tỉnh trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Theo nội dung ký kết phối hợp giữa các bên, UBND huyện Gò Dầu và Sở TT&TT sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn, góp phần cùng với lực lượng bộ đội biên phòng thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa hậu phương với các chiến sĩ biên phòng. Phối hợp cùng Đồn biên phòng Lò Gò tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên khu vực biên giới… góp phần xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Hải Bằng