Kinh tế   Kinh tế

Chương trình Cà phê Doanh nhân Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 17/05/2020 - 16:06

BTNO - Ngày 16.5, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công ty Cổ phần United Partners Solutions (Việt Nam)- gọi tắt là Công ty UPS Việt Nam tổ chức chương trình Cà phê doanh nhân thường kỳ tháng 5.

Ông Võ Hùng Việt- Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phát biểu trong chương trình.

Chương trình tháng 5 có chủ đề Tư vấn xuất nhập khẩu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài; vấn đề mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, cơ hội đầu tư vào Hoa Kỳ và Canada.

Tham dự chương trình có ông Võ Hùng Việt- Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ninh cùng các doanh nhân thành viên Hiệp hội. Phía Công ty UPS Việt Nam có ông Huỳnh Văn Trọng- Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Nguyễn Đại Dương-Phó Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Đại Dương-Phó Tổng Giám đốc Công ty UPS Việt Nam cung cấp thông tin, trao đổi về cơ hội đầu tư vào Hoa Kỳ và Canada.

Trong chương trình, các doanh nhân Tây Ninh được nghe ông Huỳnh Văn Trọng-Chủ tịch HĐQT Công ty UPS Việt Nam trình bày chuyên đề về xuất nhập khẩu giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài; ông Nguyễn Đại Dương–Phó TGĐ Công ty UPS Việt Nam cung cấp thông tin, trao đổi về cơ hội đầu tư vào hai nước Hoa Kỳ và Canada đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Chương trình được tổ chức với mong muốn cung cấp thông tin về các thị trường tiềm năng đối với hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Tây Ninh, giới thiệu các hoạt động kết nối cung cầu và cơ hội đầu tư vào hai nước Hoa Kỳ và Canada.

Minh Dương