Kinh tế   Kinh tế

Chuyển đổi số trong truyền thông và chuyển đổi nhận thức tại Công Ty Điện Lực Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 03/12/2021 - 16:51

BTNO - Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu trong mỗi doanh nghiệp. Thời gian qua, Công ty Điện lực Tây Ninh hướng tới mục tiêu trở thành một doanh nghiệp số. Trong đó, Công ty lấy khách hàng/người sử dụng dịch vụ điện làm trung tâm; cung cấp các dịch vụ trực tuyến, minh bạch; vận hành hệ thống ứng dụng CNTT tin cậy với công nghệ tự động hoá hiện đại.

Hình ảnh nhân viên trực điều hành lưới điện tại Trạm 110kV Hòa Thành.

Công ty đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ, lựa chọn các nội dung trọng tâm chuyển đổi số trong giai đoạn 2021 -2022, tính đến năm 2025, gồm: Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách hàng; lĩnh vực kỹ thuật, lĩnh vực quản lý đầu tư, lĩnh vực quản trị nội bộ; lĩnh vực công nghệ thông tin và tự động hóa.

Công ty Điện lực Tây Ninh xác định chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi về nhận thức của từng người lao động. Công ty đã tổ chức tham gia các chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp số cho lãnh đạo các cấp và toàn thể người lao động. Xác định chuyển đổi số là trách nhiệm của toàn thể người lao đông trong toàn Công ty.

Bước đầu, Công ty đã thực hiện một số nội dung, kế hoạch về chuyển đổi nhận thức chuyển đổi số như: Tham dự các hội thảo chuyển đổi số do Tổng công ty tổ chức nhằm nắm bắt, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm thực tế để quản trị điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả, thành công trong kỷ nguyên số hiện tại và trong tương lai; tổ chức cho lãnh đạo Công ty, trưởng các phòng ban chuyên môn và người lao động tham dự các khóa đào tạo nhận thức về chuyển đổi số để trang bị kiến thức và kỹ năng tổng quan về chuyển đổi số...

Nhân viên ngành Điện tra cứu tiện ích trên App Chăm sóc khách hàng.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Tây Ninh đã tăng cường đẩy mạnh thực hiện đổi mới trong công tác truyền thông trên nền tảng công nghệ số hiện đại với các nội dung cụ thể như: Chủ động cung cấp thông tin tuyên truyền về các hoạt động chuyển đổi số trên báo đài địa phương và trang website của Công ty; tổ chức tham gia chương trình trao đổi, hướng dẫn, tọa đàm để nâng cao kỹ năng truyền thông trên kênh mạng xã hội cho toàn thể công nhân viên chức toàn Công ty; tham gia các cuộc thi về các hoạt động chuyển đổi số do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức; vận động người lao động trong Công ty tham gia tương tác nhằm góp phần lan tỏa thông tin ngành điện và Tổng công ty trên mạng xã hội Facebook Youtube, Zalo…

An Khang