Chuyển đổi tập tin Media cực kỳ đơn giản với E-Z Media Converter

Cập nhật ngày: 13/03/2012 - 02:31

Sau khi thêm các tập tin cần chuyển đổi vào, bạn tiến hành tùy chọn định dạng cần chuyển đổi tại hàng ngang phía dưới giao diện phần mềm và chọn nơi lưu tập tin sao khi chuyển đổi bằng cách chọn File và chọn lệnh Save to. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập thời điểm chuyển đổi tập tin bằng cách chọn thời gian bắt đầu Set Start Pos. và thời điểm dừng tại Set End Pos.

Sau khi thiết lập xong, bạn nhấn nút Start Converting để phần mềm bắt đầu chuyển đổi.

Một cửa sổ mới xuất hiện, thể hiện quá trình chuyển đổi và thời gian chuyển đổi.

Phần mềm làm việc trên Windows XP, Vista và Windows 7.

Bạn có thể tải phần mềm tại đây.

L.K (st)