Xã hội   Giáo dục

Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp 

Cập nhật ngày: 04/09/2017 - 15:28

BTNO - UBND tỉnh Tây Ninh vừa ký Quyết định số 25/2017 về chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh được chuyển sang trực thuộc Sở LĐTB&XH.
Theo đó, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trước đây do Sở Giáo dục và Đào tạo đảm nhiệm, nay chuyển giao về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Đồng thời, chuyển Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh (trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo) sang trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan thực hiện việc chuyển giao nêu trên.

Thời gian bàn giao và xử lý các vấn đề có liên quan chậm nhất đến ngày 10.9.2017.

D.P