Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng đầu năm 2024:

Có 11/15 khoản thu đạt từ 50% trở lên 

Cập nhật ngày: 10/07/2024 - 08:01

BTN - Dự kiến ước thực hiện thu NSNN 6 tháng cuối năm 2024 là 5.104,9 tỷ đồng, luỹ kế tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2024 là 11.480 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác thu ngân sách được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời từ các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố; quản lý, khai thác nguồn thu bảo đảm thu đúng, đủ theo quy định. Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn và tổng thu nội địa đạt trên 50% so dự toán, vượt tiến độ.

Công nhân làm việc tại một công ty chế biến chuối xuất khẩu trên địa bàn huyện Tân Biên.

Có 11/15 khoản thu đạt từ 50% trở lên so với dự toán, gồm: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 70,7% dự toán; Thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 58,3% dự toán; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 60,2% dự toán; Thuế bảo vệ môi trường đạt 50% dự toán; Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 71,3% dự toán…. Có 9/9 huyện, thị xã, thành phố có số thu đạt trên 50% dự toán.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục xu hướng phục hồi và có triển vọng tích cực; nhiều chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã và đang phát huy hiệu quả, nhưng nền kinh tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế và gặp nhiều khó khăn, thách thức khó lường làm ảnh hưởng đến thu ngân sách Nhà nước và thực hiện các quy định về miễn, giảm thuế.

Có 4/15 khoản thu dưới 50% so với dự toán, gồm: Thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 45,5% dự toán; Lệ phí trước bạ đạt 40%; Thuế thu nhập cá nhân đạt 48,9% dự toán; Thu tiền sử dụng đất đạt 35,8%. Thời gian qua, có một số nguồn thu không đạt chủ yếu do thu từ thuế giá trị gia tăng các doanh nghiệp trọng điểm của khu vực doanh nghiệp trung ương còn thấp; thị trường bất động sản trầm lắng làm giảm nguồn thu; lệ phí trước bạ nhà đất và xe mô tô giảm mạnh.

Dự kiến ước thực hiện thu NSNN 6 tháng cuối năm 2024 là 5.104,9 tỷ đồng, luỹ kế tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2024 là 11.480 tỷ đồng, đạt 103,4% dự toán, trong đó: Thu nội địa 4.383,6 tỷ đồng; Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 721,3 tỷ đồng.

Để thực hiện hoàn thành và vượt dự toán thu NSNN trong những tháng cuối năm 2024, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát lại toàn bộ nguồn thu, xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu chưa khai thác hết, còn dư địa để tổ chức các biện pháp khai thác tăng thu, bù đắp các khoản hụt thu.

Bám sát, thường xuyên cập nhật và đánh giá tình hình, nhận định xu hướng, diễn biến kinh tế tại địa phương, khu vực trung và dài hạn, tổ chức rà soát, đánh giá tác động của các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế năm 2024 đến nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 để giao dự toán quý III.2024.

Công nhân làm việc tại một công ty chế biến hạt điều trên địa bàn huyện Dương Minh Châu.

Quyết liệt tập trung rà soát, chuẩn hoá mã số thuế cá nhân đặc biệt là người nộp thuế thuộc đối tượng phát sinh thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gắn việc rà soát, chuẩn hoá mã số thuế cá nhân với công tác quản lý thuế, công tác lập bộ thuế phi nông nghiệp năm 2024. Phấn đấu đến ngày 1.7.2024 hoàn thành rà soát, chuẩn hoá.

Theo dõi sát sao tiến độ thu nợ và cưỡng chế nợ thuế của các đơn vị để đôn đốc kịp thời; tập trung đôn đốc người nộp thuế thực hiện nộp đầy đủ các khoản thuế phát sinh còn phải nộp sau quyết toán vào NSNN kịp thời theo quy định; tăng cường, thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế, công khai thông tin theo đúng quy định, đẩy mạnh áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan trong việc thu hồi nợ đọng thuế. Phấn đấu đến 31.12.2024, tỷ lệ nợ có khả năng thu dưới 5% so với số tổng thu NSNN năm 2024.

Triển khai thực hiện các chính sách gia hạn, giảm thuế… đúng đối tượng; tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho NSNN.

Nhi Trần