Có 11 địa phương sử dụng vượt gần 8.000 biên chế 

Cập nhật ngày: 30/10/2017 - 21:34

Báo cáo của Chính phủ cho biết, hiện nay, có 11 địa phương sử dụng vượt 7.951 biên chế so với số biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao.

Tiếp tục chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 4, ngày 30-10, Quốc hội nghe Đoàn giám sát của Quốc hội báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 và thảo luận về nội dung này. Trước đó, để chuẩn bị cho phiên làm việc, Báo cáo số 392/BC-CP của Chính phủ đã được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

Báo cáo của Chính phủ cho biết, hiện nay, có 11 địa phương sử dụng vượt 7.951 biên chế so với số biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao. Ngoài ra, tính đến 30-11-2016, các Bộ, ngành, địa phương ký lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp là: 19.900 người (18 Bộ, ngành: 10.218 người; 46 địa phương: 9.682 người).

Tại các Hội có tính chất đặc thù trong phạm vi cả nước (ở Trung ương), biên chế được giữ ổn định là 686 biên chế.

Về số cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, tính đến tháng 12-2016, số cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố hưởng lương từ ngân sách nhà nước là gần 1,3 triệu người.

Nguồn SGGPO