Có 30 trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh được chứng nhận an toàn dịch bệnh

Cập nhật ngày: 03/08/2016 - 03:31

Một cơ sở giết mổ tập trung quy mô lớn tại phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh.

Ông Võ Đức Trong- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trên địa bàn huyện Dương Minh Châu có 10 trang trại chăn nuôi heo đạt tiêu chuẩn VietGAHP với quy mô 50.000 con heo thịt/năm. Đây là tín hiệu để cho người tiêu dùng biết rằng tại Tây Ninh đã có sản phẩm heo sạch, được chứng nhận an toàn. Ông Trong cũng thông tin, ở những trang trại này, Công ty Vissan đã liên hệ mua toàn bộ sản phẩm để cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ngành Nông nghiệp Tây Ninh không đồng ý, vì phải dành một phần để cung cấp cho thị trường trong tỉnh.

Hiện tại, đang có thêm 10 trang trại khác trên địa bàn tỉnh triển khai quy trình chăn nuôi heo thịt theo hướng an toàn sinh học để được cấp giấy chứng nhận VietGAHP.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, thời gian qua, ngành Nông nghiệp thực hiện quyết liệt công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh vực mà ngành quản lý. Ngoài ra, ngành đang tập trung cải tạo, nâng cao chất lượng giống, áp dụng quy trình kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến để tăng năng suất và hiệu quả; chú trọng an toàn vệ sinh dịch bệnh, hướng phát triển sản phẩm chăn nuôi sạch, an toàn.

Bên cạnh đó, UBND các huyện- thành phố có quy hoạch cụ thể và từng bước di dời các cơ sở nằm trong khu dân cư, không bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường; các điểm mổ nhỏ lẻ giảm dần từ 75 điểm (năm 2013) xuống còn điểm 58 điểm (năm 2015). Một số cơ sở giết mổ tập trung, hiện đại, quy mô lớn đang được triển khai xây dựng.

HẢI NAM