Thời Sự - Chính trị   Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Cơ cấu, thành phần đại biểu dự Đại hội XIII

Cơ cấu, thành phần đại biểu dự Đại hội XIII

Nguồn vietnamnet