Cô giáo mầm non làm theo lời Bác

Cô giáo mầm non làm theo lời Bác
Cô giáo mầm non làm theo lời Bác
Cô giáo mầm non làm theo lời Bác

Bài, ảnh: Tố Tuấn- Hà Quang

Thiết kế: Ngọc Trâm