Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuyển dụng giáo viên chưa có bằng đại học:

Cơ hội cho người tốt nghiệp cao đẳng sư phạm 

Cập nhật ngày: 29/03/2024 - 08:51

BTN - Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Địa lý hoặc Lịch sử hoặc ngành ghép các môn trong đó có môn Địa lý hoặc Lịch sử để dạy môn Lịch sử và Địa lý cấp THCS.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét cho phép tuyển dụng người có trình độ cao đẳng để dạy một số môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nghị quyết này cho phép tuyển dụng người có trình độ cao đẳng để dạy một số môn học, bao gồm Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Ngoại ngữ, Tin học, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật) theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Học sinh Trường THPT Tây Ninh.

Cần giáo viên cho nhiều môn học

Theo dự thảo, địa phương nào đang thiếu giáo viên, có biên chế được tuyển dụng người có trình độ cao đẳng để trở thành giáo viên dạy một số môn học, như sau:

Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Địa lý hoặc Lịch sử hoặc ngành ghép các môn trong đó có môn Địa lý hoặc Lịch sử để dạy môn Lịch sử và Địa lý cấp THCS. Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Năm 2021, Bộ GD&ĐT có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xem xét tuyển đặc cách vào biên chế những giáo viên hợp đồng. Đây là những trường hợp đạt chuẩn văn bằng đào tạo theo Luật Giáo dục năm 2005 nhưng chưa đạt chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019. Điều 72 của luật này quy định trình độ chuẩn (văn bằng) được đào tạo của nhà giáo như sau: “Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non; có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông”.

Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Vật lý hoặc Hoá học hoặc Sinh học hoặc ngành ghép các môn trong đó có môn Vật lý hoặc Hoá học hoặc Sinh học; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp với môn Khoa học tự nhiên, Vật lý, Hoá học, Sinh học để dạy môn Khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở. Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Kỹ thuật công nghiệp hoặc Kỹ thuật nông nghiệp hoặc ngành ghép các môn, trong đó có môn Kỹ thuật công nghiệp hoặc Kỹ thuật nông nghiệp để dạy môn Công nghệ cấp trung học cơ sở. Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Tin học hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp với môn Tin học để dạy môn Tin học và Công nghệ (cấp tiểu học) và môn Tin học (cấp trung học cơ sở). Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tương ứng với cấp học đăng ký tuyển dụng theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Tiếng Anh hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp với môn Tiếng Anh để dạy môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh). Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tương ứng với cấp học đăng ký tuyển dụng theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Nghệ thuật hoặc Âm nhạc hoặc Mỹ thuật hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp với môn Nghệ thuật, Âm nhạc, Mỹ thuật để dạy môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật). Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tương ứng với cấp học đăng ký tuyển dụng theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Giáo viên có trình độ cao đẳng sau khi tuyển dụng được tham gia lộ trình đào tạo nâng trình độ chuẩn theo quy định của Chính phủ; được giữ mã số, xếp lương như trường hợp giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của từng cấp học và được hưởng các chế độ, chính sách đối với giáo viên theo quy định hiện hành.

Người yêu nghề dạy học có thể trở về

Một ngày sau khi Bộ GD&ĐT ban hành dự thảo nêu trên, trao đổi với phóng viên, các ý kiến trong ngành Giáo dục Tây Ninh nhìn nhận, chủ trương tuyển dụng giáo viên có bằng cao đẳng nhằm phục vụ cho Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là đúng, vì hiện nay đang thiếu giáo viên. Theo Luật Giáo dục 2019 (sửa đổi, bổ sung) giáo viên mầm non tối thiểu phải tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, không tuyển giáo viên có trình độ trung cấp. Đối với giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) phải có bằng đại học sư phạm hoặc bằng đại học chuyên ngành khác nhưng có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Trên nhiều diễn đàn dành cho người đang làm công tác quản lý, giáo viên hiện có nhiều ý kiến xung quanh thông tin tuyển dụng người tốt nghiệp cao đẳng sư phạm. Nhiều ý kiến tán thành chủ trương của Bộ GD&ĐT, vì giáo viên đang thiếu nhiều (tổng cộng cả nước đang cần hơn 100.000 giáo viên). Luật Giáo dục năm 2019, có hiệu lực từ ngày 1.7.2020 đến nay cũng đã gần 4 năm. Từ đó đến nay, số sinh viên cao đẳng sư phạm sau khi tốt nghiệp, vì không đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng theo quy định mới, có thể phần lớn họ đã tìm việc làm khác để ổn định cuộc sống, số còn lại không nhiều. Tuy nhiên, nếu những sinh viên nào thật sự yêu thích, muốn được cống hiến, phục vụ trong ngành Giáo dục, nay có thể quay về.

Số lượng giáo viên giảm

Tại Tây Ninh, theo thống kê (tháng 5.2023), tổng số giáo viên các cấp học có xu hướng giảm dần, từ 11.699 giáo viên năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023 còn 11.145 giáo viên (giảm 554 giáo viên), trong khi số học sinh tăng dần các năm dẫn đến tỷ lệ học sinh trên mỗi lớp cao, ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Giáo viên dạy ở trường ngoài công lập tăng từ 513 giáo viên năm học 2018-2019 lên 563 giáo viên. Tỷ lệ giáo viên trên chuẩn (về văn bằng) tăng từ 10,2% năm học 2018-2019 lên 13,4% năm học 2022-2023. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn tăng từ 62,8% năm học 2018-2019 lên 67,2% năm học 2022-2023.

Từ năm 2019 đến tháng 5.2023, ngành Giáo dục Tây Ninh đã tuyển dụng được 952 giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tuy nhiên, số lượng tuyển dụng được không kịp bổ sung cho số lượng viên chức trong ngành nghỉ hưu, nghỉ việc. Từ năm 2019 đến nay, có 1.562 trường hợp rời khỏi ngành Giáo dục (trong đó: 683 người nghỉ hưu, 879 người nghỉ việc).

Tình hình trên dẫn đến số lượng, tỷ lệ giáo viên đứng lớp hiện nay chưa đạt theo quy định của Bộ GD&ĐT. Liệt kê cụ thể như sau: Bậc học mầm non, tỷ lệ giáo viên hiện tại là 1,65 giáo viên/lớp (quy định 2,2); cấp tiểu học: tỷ lệ 1,43 giáo viên/lớp (quy định 1,5); cấp THCS: tỷ lệ 1,6 giáo viên/lớp (quy định là 1,9) và cấp THPT: tỷ lệ 1,94 giáo viên/lớp (quy định là 2,25). Con số nêu trên cho thấy, tỷ lệ bố trí giáo viên chưa đủ theo quy định, nguồn tuyển dụng không đáp ứng được nhu cầu sử dụng.

Tình trạng thừa-thiếu giáo viên từng môn học, cấp học ở Tây Ninh thể hiện cụ thể như sau (thời điểm tháng 5.2023):
Bậc học mầm non: hiện tại, Tây Ninh cần 2.541 giáo viên, hiện có 2.216, thiếu 325 giáo viên, tỷ lệ thiếu giáo viên tương đương khoảng 13%.
Giáo dục phổ thông:
Cấp tiểu học: Tây Ninh cần 4.796 giáo viên, hiện có 4.545 giáo viên, thiếu 251 giáo viên, tỷ lệ thiếu giáo viên tương đương khoảng 5%.
Cấp THCS: Tây Ninh cần 3.261 giáo viên, hiện có 2.953 giáo viên, thiếu 308 giáo viên (chủ yếu các môn Ngữ văn và Toán), tỷ lệ thiếu giáo viên khoảng 10%.
Cấp THPT: Tây Ninh cần 1.681 giáo viên, hiện có 1.431 giáo viên, thiếu 250 giáo viên (chủ yếu môn Ngữ văn, Tiếng Anh), tỷ lệ thiếu khoảng 15%.

Việt Đông