Pháp luật   Bạn đọc

Có những người “rất lính”

Có những người “rất lính”
Có những người “rất lính”
Có những người “rất lính”
Có những người “rất lính”
Có những người “rất lính”
Có những người “rất lính”
Có những người “rất lính”
Có những người “rất lính”
Có những người “rất lính”

Bài, ảnh: Vi Xuân

Thiết kế: Ngọc Trâm