Pháp luật   Tư vấn pháp luật

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cơ quan nào đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Cập nhật ngày: 23/10/2023 - 09:14

Gia đình bà Đỗ Thị Linh Hương (Hải Phòng) và hộ giáp ranh có tranh chấp về ranh giới đất. Nguyên nhân do UBND huyện cấp sai lệch kích thước các cạnh thửa đất, khiến ranh giới bị chồng lấn.

Tòa án nhân dân thành phố đã xét xử và kiến nghị UBND rà soát lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, UBND giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát. Văn phòng Đăng ký đất đai lại có văn bản đề nghị công dân tiếp tục ra tòa tranh chấp. Tòa án trả lời không thụ lý vụ án do đã xét xử rồi. Sự việc rơi vào bế tắc gần 2 năm không được giải quyết.

Bà Hương hỏi, nếu xác định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai lệch kích thước các cạnh mà do lỗi đo đạc của cán bộ, thì thẩm quyền thu hồi, chỉnh sửa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc cơ quan nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm thực hiện việc đính chính Giấy chứng nhận đã cấp mà có sai sót về thông tin thửa đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai.

Trình tự, thủ tục đính chính thực hiện theo quy định tại Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Căn cứ theo quy định nêu trên thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận là cơ quan có thẩm quyền đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin thông tin đến bà được biết và nghiên cứu thực hiện.

Nguồn Chinhphu.vn