BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cơ sở bảo trợ xã hội chỉ được hoạt động khi đủ điều kiện

Cập nhật ngày: 20/09/2009 - 06:05

Các cơ sở BTXH phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng về việc rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở bảo trợ xã hội đang hoạt động tại địa phương.

Thông qua công tác kiểm tra, rà soát sẽ củng cố, sắp xếp lại tổ chức theo quy định tại Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30.5.2008 của Chính phủ đối với các cơ sở bảo trợ xã hội hoạt động đúng mục đích, không vi phạm pháp luật mang lại hiệu quả về mặt xã hội. Đồng thời, sẽ xem xét, giải thể đối với các cơ sở bảo trợ xã hội hoạt động không đúng mục đích, không hiệu quả và vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các địa phương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường việc tuyên truyền, giám sát hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội tại địa phương.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đến cuối năm 2008 cả nước có 425 cơ sở bảo trợ xã hội, các cơ sở này chăm sóc, nuôi dưỡng khoảng 40.000 đối tượng, gồm: Người cao tuổi, người có công, trẻ em, người tâm thần, người tàn tật và các đối tượng khác là người nhiễm HIV/AIDS, người cai nghiện.

Theo quy định tại Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30.5.2008 của Chính phủ, các cơ sở bảo trợ xã hội chỉ được hoạt động khi có đủ các điều kiện về môi trường, điều kiện chăm sóc, số lượng và chất lượng giáo viên. Đặc biệt, cơ sở bảo trợ xã hội phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất: Bình quân 30 m2/đối tượng ở khu vực nông thôn, 10 m2/đối tượng ở khu vực thành thị; diện tích phòng ở bình quân 6 m2/đối tượng. Đối với đối tượng phải chăm sóc 24/24 giờ một ngày, diện tích phòng ở bình quân 8 m2/đối tượng. Phòng ở phải được trang bị đồ dùng cần thiết phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày.

(Theo chinhphu.vn)