BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cơ sở giáo dục công lập chưa thu học phí học kỳ 1 

Cập nhật ngày: 05/10/2022 - 00:13

BTN - Năm học này, người học, gia đình người học phải đóng những khoản tiền nào, việc sử dụng kinh phí trong nhà trường như thế nào là nội dung trọng tâm mà phụ huynh, học sinh cần biết.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Hiền (trường bán trú).

THOẢ THUẬN BẰNG VĂN BẢN

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nêu rõ, công tác thu, chi phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai, minh bạch trên tinh thần mức thu theo hướng cùng chia sẻ với người dân trước những khó khăn, thách thức nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính đối với phụ huynh, học sinh. Cơ sở giáo dục rà soát để tham mưu cấp thẩm quyền các khoản chi sử dụng ngân sách thực hiện để không thu đối với phụ huynh học sinh.

Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí thấp nhất, nội dung chi phải được thoả thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện có sự thống nhất của tập thể lãnh đạo nhà trường và cơ quan quản lý trực tiếp cấp trên trước khi triển khai thực hiện.

Nhà trường hạch toán riêng từng khoản thu, chi vào sổ sách kế toán, tổng hợp và báo cáo quyết toán theo đúng các quy định hiện hành, không được dùng các khoản thu này để điều chuyển hoặc chi cho nội dung, mục đích khác. Ngoài những nội dung các khoản thu, chi quy định trong văn bản này, cơ sở giáo dục công lập không được thu bất kỳ các khoản thu nào khác.

CÁC KHOẢN THU

Mức thu học phí năm học 2022-2023, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập sẽ có hướng dẫn riêng. Tạm thời chưa thu học phí học kỳ I, năm học 2022-2023 theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 9.12.2021 của HĐND tỉnh.

Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập có thu áp dụng hoá đơn điện tử nhằm giảm tải các công tác hành chính, vận động thực hiện phương thức thu học phí bằng hình thức khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài học phí (tạm thời chưa thu) học sinh phải đóng bảo hiểm y tế học sinh, khoản thu này thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2, Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17.10.2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Về thu sổ liên lạc điện tử, dịch vụ camera giám sát, thực hiện theo nhiệm vụ giáo dục năm học nhằm nâng cao chất lượng sử dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn trong các cơ sở giáo dục; tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử để nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục; thực hiện nhập số liệu, khai thác, sử dụng thống nhất cơ sở dữ liệu toàn ngành về trường, lớp, học sinh, giáo viên, trường chuẩn quốc gia và các thông tin khác trong quản lý, báo cáo.

Thu tiền bảo hiểm thân thể, là khoản thu tự nguyện, cha mẹ học sinh có quyền lựa chọn loại hình bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm. Nhà trường tạo điều kiện cho các đơn vị dịch vụ.

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, nhà trường thực hiện theo quy định hiện hành, trong đó có Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 9.12.2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Các khoản thu các tổ chức, đoàn thể: các cơ sở giáo dục công lập không tổ chức thu hộ các khoản thu của tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, cụ thể các loại quỹ như quỹ đoàn, quỹ đội, quỹ khuyến học, hội phí chữ thập đỏ, quỹ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh... Các loại quỹ nêu trên đã có các tổ chức, đoàn thể liên quan hướng dẫn thực hiện thu chi, quản lý và sử dụng theo quy định.

Khoản thu quần áo đồng phục: nhà trường và cha mẹ học sinh đồng thuận, giá cả phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương. Hằng năm, nhà trường không được thay đổi, thêm bớt các chi tiết trên đồng phục làm khó khăn cho phụ huynh và học sinh. Trường hợp cần thiết có thay đổi phải được sự đồng ý của nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Nhà trường có trách nhiệm thông báo mẫu quần áo đồng phục, thể dục thể thao để cha mẹ học sinh tự mua hoặc đặt may (không bắt buộc học sinh phải mua của nhà cung ứng cụ thể hoặc cá nhân tổ chức trong nhà trường).

Trường hợp cha mẹ học sinh đồng ý mua đồng phục tập trung thì nhà trường cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh bàn bạc, thống nhất mức thu, chọn nhà cung cấp thoả mãn các điều kiện về giá cả hợp lý, đúng mẫu, kiểu dáng, chất liệu... trước khi ký hợp đồng mua.

Học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh được miễn học phí hoàn toàn.

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH

Thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8.9.2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 1.7.2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thực ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông (có hướng dẫn riêng).

Thực hiện các chính sách hỗ trợ, gồm hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ tiền nhà ở và hỗ trợ gạo cho học sinh phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18.7.2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được thực hiện theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 9.5.2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

Chính sách đối với học sinh khuyết tật, thực hiện theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31.12.2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính quy định chính sách giáo dục đối với người khuyết tật. Các chính sách khác (nếu có) thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Sở GD&ĐT nêu rõ, mọi nguồn thu phải được công khai theo quy định. Cơ sở giáo dục công khai đúng quy định và thông báo đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với học sinh, sinh viên thuộc đối tượng; hướng dẫn rõ các thủ tục thực hiện để học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh biết và làm thủ tục hưởng chế độ kịp thời. Nhà trường thực hiện quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ; các khoản thu hộ, chi hộ trong nhà trường theo quy định.

Có một điểm chung: toàn bộ cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh chưa thu học phí học kỳ I của năm học này. Khoản thu còn lại gồm: bảo hiểm y tế (bắt buộc), bảo hiểm thương mại (tự nguyện), sổ liên lạc điện tử, đồng phục quần áo. Riêng khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục chủ yếu áp dụng đối với trường bán trú (có quy định cụ thể).

Việt Đông