BAOTAYNINH.VN trên Google News

Có thêm 39 hộ chặt bỏ hơn 100 ha cây trồng sai mục đích

Cập nhật ngày: 08/10/2010 - 10:32

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 1070, trong tháng 9.2010 các huyện thị tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động các hộ vi phạm tự nguyện chặt bỏ cây trồng sai mục đích và chấp hành thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế. Từ đó đã có thêm nhiều hộ đăng ký cam kết và tự nguyện chặt bỏ cây trồng sai mục đích để chuyển sang trồng rừng.

Có hơn 700 ha cao su đã chặt bỏ để chuyển sang trồng rừng

Theo số liệu thống kê từ các địa phương, trong tháng 9 toàn tỉnh có thêm 39 hộ dân bao chiếm đất lâm nghiệp tiến hành chặt bỏ hơn 100 ha cây trồng sai mục đích. Trong đó, huyện Tân Biên có thêm 15 hộ tự nguyện chặt bỏ 61,6 ha; huyện Tân Châu có thêm 20 hộ tự nguyện chặt bỏ 26,9 ha và huyện Dương Minh Châu có thêm 4 hộ tự nguyện chặt bỏ 12 ha cây trồng sai mục đích. Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2010, toàn tỉnh có 294 hộ tự nguyện chặt bỏ cây trồng không đúng mục đích với tổng diện tích là hơn 960 ha. Tính từ khi triển khai Quyết định 875 của UBND tỉnh từ giữa năm 2009 đến nay, toàn tỉnh có đến 1.262 hộ dân vi phạm đăng ký cam kết chuyển gần 3.000 ha đất lâm nghiệp sử dụng không đúng mục đích sang trồng rừng. Trong số đó đã có 578 hộ tự nguyện chặt bỏ, di dời gần 1.500 ha cây trồng sai mục đích trên đất lâm nghiệp- trong đó có 703 ha cây cao su, 784 ha cây điều, còn lại là các loại cây nông nghiệp khác. Đây là kết quả rất đáng khích lệ trong công tác giải quyết tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích ở Tây Ninh. Từ nỗ lực này mà vụ trồng rừng năm 2010 đến nay toàn tỉnh đã trồng mới được 973,5 ha thuộc Chương trình 661- vượt kế hoạch đến gần 274 ha.

Tuy nhiên, song song với các hộ tự nguyện chặt bỏ cây trồng sai mục đích trên đất lâm nghiệp, vẫn còn không ít hộ chưa tự giác chấp hành. Trong 9 tháng đầu năm 2010, ở lĩnh vực giải quyết tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp, các huyện thị đã lập 453 biên bản vi phạm hành chính, ban hành 391 quyết định xử lý vi phạm hành chính và 101 quyết định cưỡng chế. Tính từ khi thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh đến nay, các huyện thị đã lập 874 biên bản vi phạm hành chính, ban hành 489 quyết định xử lý vi phạm hành chính với diện tích hơn 1.400 ha và 132 quyết định cưỡng chế với diện tích 476 ha.

S.T