Còn 778ha đất lâm nghiệp bị bao chiếm, trồng cây sai mục đích chưa xử lý xong

Cập nhật ngày: 09/09/2011 - 10:12

(BTNO) – Theo Ban chỉ đạo giải quyết đất lâm nghiệp bị bao, lấn chiếm (gọi tắt là BCĐ 1070), trong tháng 8 vừa qua, các huyện đã tổ chức vận động được 95 hộ tự nguyện chặt bỏ, chuyển đổi 303ha cây trồng không đúng mục đích sang trồng rừng theo quy định. Trong đó cao nhất là huyện Tân Châu với 66 hộ, diện tích 138,2ha.

Luỹ kế 8 tháng năm 2011, các huyện đã vận động được 303 hộ tự chặt bỏ cây trồng không đúng mục đích, diện tích 736,91ha. Cũng trong 8 tháng, các huyện đã lập 29 biên bản cam kết; 87 biên bản vi phạm hành chính; ban hành 132 quyết định xử lý vi phạm hành chính; diện tích 320,21ha; 67 quyết định cưỡng chế, diện tích 204,71ha.

Tính từ tháng 6.2009, tổng diện tích vận động chấp hành và xử lý đến nay là 3.697ha/ 4.477ha, đạt 82,58% so với diện tích bao, lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh. Hiện vẫn còn tồn, phải tiếp tục giải quyết 778ha (17,37%).

Ban chỉ đạo 1070 cho biết thêm, đến nay các BQL rừng phòng hộ, đặc dụng đã trồng được 707,6ha rừng – đạt 101% so với kế hoạch (700ha). Riêng Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất huyện Châu Thành đã trồng được 153,3ha – đạt 153,3% KH (100ha).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang (phải) và Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiểm tra tiến độ trồng rừng tại Rừng LS-VH Chàng Riệc ngày 10.8.2011

Tuy nhiên, Ban chỉ đạo 1070 cũng nhìn nhận rằng, so với kế hoạch, tiến độ giải quyết, xử lý đất đất lâm nghiệp bị bao, lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích vẫn còn chậm, nhiều diện tích trồng cây nông nghiệp ngắn ngày chưa xử lý dứt điểm. Một số trường hợp đã có quyết định xử lý, quyết định cưỡng chế, các hộ vi phạm đã cam kết tự chặt bỏ cây trồng không đúng mục đích, nhưng chậm đôn đốc thực hiện. Nhiều diện tích đã xử lý xong từ mùa khô năm 2010 nhưng không được quản lý thiết kế trồng rừng để các hộ dân tái trồng mì đến khi trồng rừng, lại mất nhiều thời gian vận động, xử lý. Công tác thẩm tra, xác minh những trường hợp cấp Giấy CNQSDĐ, Hợp đồng trồng cây cao su sai quy định để kết luận, đề xuất xử lý còn rất chậm.

Nguyên nhân là do công tác chỉ đạo của một vài huyện thiếu kiên quyết và thường xuyên, có nơi không nắm sát tình hình thực tế nên khi chỉ đạo, thực hiện còn lúng túng. Một số có biểu hiện thụ động, chờ đợi cấp trên như trường hợp xác định ranh mốc Nông – Lâm để xử lý đất bao chiếm, thu hồi Giấy CNQSDĐ ở Khu rừng VH-LS Chàng Riệc, Vườn QG Lò Gò – Xa Mát. Trong quá trình chỉ đạo, nhiều nơi chưa thực hiện nghiêm các kết luận của Ban chỉ đạo 1070 tỉnh tại các cuộc họp giao ban hằng tháng.

Tại cuộc họp ngày 9.9, Ban chỉ đạo 1070 tỉnh Tây Ninh yêu cầu các thành viên liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ vi phạm, cam kết phá bỏ cây trồng không đúng mục đích, chuyển sang trồng rừng, nếu không chấp hành xử lý ngay theo quy định. Tiến hành xử lý vắng mặt đối với những trường hợp cố tình tránh né, không kê khai, đăng ký, đồng thời thu hồi đất giao cho BQL rừng quản lý, trồng lại rừng ngay sau khi đã thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xử lý dứt điểm các trường hợp đã ban hành Quyết định xử lý nhưng không chấp hành, không để kéo dài; tổ chức cưỡng chế những trường hợp đã cam kết chặt bỏ cây trồng sau khi có quyết định cưỡng chế nhưng không thực hiện.

Các BQL rừng, Vườn QG Lò Gò Xa Mát và các xã có rừng thuộc huyện Châu Thành khẩn trương xử lý ngay đối với những diện tích đang trồng cây nông nghiệp ngắn ngày để tiến hành trồng rừng theo kịp thời vụ. Khi hết thời vụ trồng rừng phải thiết kế trước, giữ đất để trồng rừng vụ sau. Mọi trường hợp tái chiếm trồng cây sai mục đích phải xử lý nhổ bỏ…

Đ.H.T