BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Tân Biên tiêu hủy hồ sơ, biển số xe bị thu hồi

Cập nhật ngày: 28/06/2016 - 04:37

Thiêu hủy giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là mẫu cũ không còn sử dụng.

Trong đợt tiêu hủy này, Hội đồng tiêu hủy đã đốt cháy toàn bộ 2.861 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là mẫu cũ không còn sử dụng, 3 hồ sơ xe mô tô có quyết định thu hồi sung công quỹ nhà nước; tiêu hủy bằng cách cắt, đập làm hư hỏng hoàn toàn 473 biển số xe mô tô cũ bị thu hồi.

Hội đồng tiêu hủy hồ sơ, các biểu mẫu bị hỏng, biển số xe bị thu hồi đã làm đúng theo quy trình, thủ tục quy định.

Đức Thịnh