BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Tây Ninh: Tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử

Cập nhật ngày: 25/06/2024 - 09:57

BTNO - Công an tỉnh Tây Ninh sẽ bắt đầu thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước từ ngày 01/7/2024 tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Luật Căn cước số 26/2023/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 27/11/2023 và chỉ đạo của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) về việc triển khai cấp thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024 trên toàn quốc.

Ngày 24.6, Đại tá Trần Văn Luận-Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Công an tỉnh Tây Ninh tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh, Bộ phận một cửa UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ ngày 25/6/2024 đến hết ngày 30/6/2024 và bắt đầu thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước từ ngày 01/7/2024 (tại các địa điểm như trên).

Công an tỉnh Tây Ninh thông báo đến các cơ quan, đơn vị và công dân trên địa bàn tỉnh được biết.

H.T