BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công bố các đồ án quy hoạch tỉnh Tây Ninh

Cập nhật ngày: 29/01/2015 - 06:06

Quang cảnh hội nghị.

Theo các quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, 3 đồ án quy hoạch do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư gồm: Quy hoạch phân khu trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh; Quy hoạch ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Đồ án Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2020, định hướng đến năm 2030.

Về Quy hoạch phân khu trung tâm hành chính tỉnh, vẫn lấy công trình kiến trúc trụ sở hành chính UBND tỉnh, Tỉnh ủy Tây Ninh làm trung tâm, với thế chủ đạo là lưng công trình hướng về núi Bà Đen, mặt tiền công trình hướng về quảng trường, có cây xanh, công viên, mặt nước mang ý nghĩa trường tồn, vững chắc. Quy mô diện tích quy hoạch Khu trung tâm hành chính mới trên 800 ha. Đây là khu đô thị đa chức năng.

Về Đồ án Quy hoạch ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố Tây Ninh, gồm các hạng mục như: cáp điện, thông tin liên lạc, đường ống cấp nước, thoát nước thải. Tổng kinh phí trên 3.400 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách nhà nước và kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp.

Về Đồ án Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh: đến năm 2030, toàn tỉnh có 19 đô thị, từ loại 2 đến loại 5.Trong đó thành phố Tây Ninh sẽ là đô thị loại 2; hình thành thành phố Trảng Bàng; Thị xã Hòa Thành; Đô thị mới Mộc Bài (gồm Đô thị Cửa khẩu Mộc Bài và Thị trấn Bến Cầu). Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh phấn đấu đạt 57% vào năm 2030.

Nguyên Vũ