Công bố giá mua lúa bảo đảm lãi ít nhất 30% cho dân ngay từ đầu vụ

Cập nhật ngày: 12/03/2010 - 06:11

Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiêu thụ lúa hàng hoá cho nông dân ban hành chiều 12.3.2010.

Phải mua hết lúa hàng hoá cho nông dân theo giá công bố

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh lương thực của tỉnh và trên địa bàn tổ chức mua hết lúa hàng hoá cho nông dân theo giá đã được cấp có thẩm quyền công bố, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra giám sát và xử lý việc thực hiện mua lúa theo giá đã công bố.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương ban hành quy định và hướng dẫn phương pháp xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất lúa, để UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm căn cứ xác định chi phí, tính giá thành sản xuất lúa và công bố giá mua lúa hàng hoá trên địa bàn.

Cần liên kết giữa doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân để mua lúa cho nông dân

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hiệp hội Lương thực Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu lương thực xây dựng phương án liên kết, cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân (tiêu thụ, xay xát, chế biến lương thực trên địa bàn thường gọi là hàng xáo) trong việc mua lúa của công dân theo giá đã công bố.

Đồng thời, Hiệp hội Lương thực Việt Nam thống nhất với các thành viên Hiệp hội về số lượng và thời gian mua tạm trữ lúa hàng hoá; doanh nghiệp được Hiệp hội giao mua lúa tạm trữ tự chịu chi phí bảo quản, lãi suất trong thời gian tạm trữ; trường hợp có khó khăn về tài chính Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.

Các chỉ đạo trên của Thủ tướng tập trung thực hiện quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15.1.2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 về mua lúa hàng hoá, bảo đảm cho người trồng lúa có lãi ít nhất 30% so với giá thành sản xuất. Đồng thời cũng nhằm giải quyết hài hòa lợi ích giữa người trồng lúa với tổ chức, cá nhân tiêu thụ lúa hàng hoá, nhất là việc tiêu thụ lúa hàng hoá ở đồng bằng sông Cửu Long.

Như Cổng TTĐT Chính phủ đã đưa tin, cuối tháng 2 vừa qua, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cũng đã chỉ đạo 30 doanh nghiệp thành viên mua 1 triệu tấn gạo dự trữ. Theo thông tin của VFA, tính tới 10.3, thống kê sơ bộ lượng gạo mua tạm trữ đã vượt 500.000 tấn trong tổng số 600.000 tấn cần mua trong tháng 3 và 400.000 tấn trong tháng 4 tới.

(Theo chinhphu.vn)