Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công bố ngành tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia

Cập nhật ngày: 12/03/2012 - 01:47

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các ngành học được tuyển thẳng học sinh giỏi đoạt giải quốc gia.

Thí sinh dự kỳ thi đại học. (Ảnh:minh hoạ)

Danh sách quy định cụ thể học sinh đoạt giải ở từng môn sẽ được vào học các ngành học cụ thể nào.
Đây là một trong những điểm mới của mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012. Theo đó, học sinh giỏi quốc gia đạt giải nhất, nhì, ba được tuyển thẳng vào đại học, đạt giải khuyến khích được vào thẳng cao đẳng các ngành đoạt giải hoặc ngành gần đúng theo môn học sinh đạt giải.

Ngành gần đúng là những ngành đòi hỏi kiến thức gần với kiến thức của môn thí sinh đoạt giải.
Ngoài ra, học sinh đoạt giải quốc gia có thể được tuyển thẳng vào những ngành đào tạo đang cần nhân lực chất lượng cao, những ngành mà Nhà nước cần nhưng khó thu hút người tài như năng lượng hạt nhân, trắc địa, viễn thám, khí tượng thủy văn...

Học sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng hoặc không đăng ký vào học đúng nhóm ngành theo môn đạt giải, nếu dự thi đại học, cao đẳng thì được ưu tiến theo hướng: dự thi đủ số môn quy định, kết quả thi đạt điểm sàn đại học trở lên, không có môn nào bị điểm 0, các trường tuyển thẳng vào đại học. Nếu thí sinh đó dự thi đủ số môn quy định, kết quả thi từ điểm sàn cao đẳng đến dưới điểm sàn đại học, không có môn nào bị điểm 0, thì các trường tuyển thẳng vào cao đẳng.

Dưới đây là danh sách các ngành học cụ thể:

Đối với bậc đại học:

Đoạt giải môn Toán được vào học các ngành: Sư phạm Toán học, Toán học, Toán ứng dụng, Toán cơ, Thống kê, Công thôn.

Đoạt giải môn Vật lý được vào học các ngành: Sư phạm Vật lí, Vật lí học, Thiên văn học, Vật lí kĩ thuật, Kĩ thuật hạt nhân.

Đoạt giải môn Hóa học được vào học các ngành: Sư phạm Hóa học, Hóa học, Công nghệ kĩ thuật Hóa học, Công nghệ thực phẩm, Kĩ thuật Hóa học, Dược học, Khoa học môi trường.

Đoạt giải môn Sinh học được vào học các ngành: Sư phạm Sinh học, Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp, Sinh học, Công nghệ sinh học, Kĩ thuật sinh học, Sinh học ứng dụng, Khoa học môi trường, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Nuôi trồng thủy sản.

Đoạt giải môn Ngữ văn được vào học các ngành: Sư phạm Ngữ văn, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, Sáng tác văn học, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Việt Nam học, Văn học, Văn hóa học, Báo chí, Khoa học thư viện.

Đoạt giải môn Lịch sử được vào học các ngành:Sư phạm Lịch sử, Lịch sử, Bảo tàng học, Lưu trữ học.

Đoạt giải môn Địa lí được vào học các ngành: Sư phạm Địa lí, Địa lí học, Bản đồ học, Địa chất học, Địa lí tự nhiên, Thủy văn, Hải dương học.

Đoạt giải môn Tin học được vào học các ngành: Sư phạm Tin học, Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kĩ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Công nghệ kĩ thuật máy tính.

Đoạt giải môn Tiếng Anh được vào học các ngành: Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Quốc tế học.
Đoạt giải môn Tiếng Nga được vào học các ngành: Sư phạm Tiếng Nga, Ngôn ngữ Nga, Quốc tế học.
Đoạt giải môn Tiếng Trung được vào học các ngành: Sư phạm tiếng Trung Quốc, Trung Quốc học, Ngôn ngữ Trung Quốc, Hán nôm, Quốc tế học.

Đoạt giải môn Tiếng Pháp được vào học các ngành: Sư phạm Tiếng Pháp, Ngôn ngữ Pháp, Quốc tế học.

Đối với hệ cao đẳng:

Đoạt giải môn Toán: Được vào học các ngành Sư phạm Toán học, Thống kê.

Đoạt giải môn Vật lí: Được vào học các ngành Sư phạm Vật lí, Vật lí kĩ thuật.

Đoạt giải môn Hóa học: Được vào học các ngành Sư phạm Hóa học, Công nghệ kĩ thuật, Hóa học, Công nghệ thực phẩm.

Đoạt giải môn Sinh học: Được vào học các ngành Sư phạm Sinh học, Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp, Công nghệ sinh học, Kĩ thuật sinh học, Sinh học ứng dụng, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi.
Đoạt giải môn Ngữ văn: Được vào học các ngành Sư phạm Ngữ văn, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, Báo chí.

Đoạt giải môn Lịch sử: Được vào học các ngành Sư phạm Lịch sử, Bảo tàng học.

Đoạt giải môn Địa lí: Được vào học ngành Sư phạm Địa lí

Đoạt giải môn Tin học: Được vào học các ngành Sư phạm Tin học, Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Tin học ứng dụng, Công nghệ kĩ thuật máy tính.

Đoạt giải môn Tiếng Anh: Được vào học các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Tiếng Anh

Đoạt giải môn Tiếng Trung: Được vào học ngành Tiếng Trung

Đoạt giải môn Tiếng Pháp: Được vào học ngành Tiếng Pháp.

Theo Vietnam+