Công bố thời gian, điều kiện xét tốt nghiệp trung học cơ sở, tuyển sinh lớp 6 

Cập nhật ngày: 11/05/2022 - 00:18

BTN - Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành các quyết định thành lập hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 cho từng cơ sở giáo dục có người học dự xét công nhận tốt nghiệp THCS.

Học sinh Trường THCS thị trấn Tân Biên giờ tan trường

Thực hiện Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5.4.2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, Sở GD&ĐT vừa có văn bản hướng dẫn phòng GD&ĐT, trường phổ thông nhiều cấp học, Trường phổ thông Dân tộc nội trú, trung tâm GDNN-GDTX có người học lớp 9 tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021- 2022 và tuyển sinh vào lớp 6, năm học 2022 - 2023.

ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TỐT NGHIỆP VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Theo Điều 4, Chương II Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS, hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp gồm bản sao giấy khai sinh hợp lệ; bản chính học bạ của người học. Đối với những người học lớn tuổi, nếu không có giấy khai sinh thì thay bằng bản sao giấy chứng minh nhân dân hợp lệ.

Nếu học bạ bị mất thì giải quyết từng trường hợp cụ thể như sau: Đối với người học bị mất học bạ nhưng sổ điểm của những năm trước còn lưu giữ thì được lập thành phiếu điểm, có xác nhận của cơ sở giáo dục. Phiếu điểm này thay cho học bạ lớp cuối cấp, được phòng GD&ĐT xác nhận vào phiếu điểm trên cơ sở đối chiếu với sổ điểm để người học tham gia dự xét.

Đối với người học bị mất học bạ, sổ điểm của những năm đã học không còn lưu giữ tại cơ sở giáo dục nhưng có tham gia thi tốt nghiệp bổ túc THCS hoặc THCS ở các năm trước thì người học đến nơi lưu giữ bảng ghi điểm của kỳ thi để xác nhận. Phiếu xác nhận này thay cho học bạ lớp cuối cấp, phòng GD&ĐT xác nhận vào phiếu ghi kết quả thi trên cơ sở đối chiếu với bảng ghi điểm của kỳ thi có tên học viên đó để người học tham gia dự xét.

Người học thuộc các đối tượng sau đây khi dự xét công nhận tốt nghiệp THCS lần đầu thì được hưởng chính sách ưu tiên: Con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh, con của người được hưởng chế độ như thương binh, bệnh binh, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động, con Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Người học nộp bản sao có xác nhận của địa phương (xã/phường/thị trấn); nếu mất bản chính thì phải có giấy xác nhận của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận cha (mẹ) của người học.

Người học là người dân tộc thiểu số (căn cứ vào giấy khai sinh để xác định); người học đang sinh sống, học tập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (cơ sở giáo dục, người học tra cứu chuyên mục thi và tuyển sinh trên website tayninh.edu.vn). Hồ sơ gồm có bản sao hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú do công an phường, xã, thị trấn nơi cư trú của người học xác nhận.

Người học bị tàn tật, khuyết tật; người học mồ côi không nơi nương tựa, trong diện hộ đói nghèo theo quy định của Nhà nước do UBND xã, phường, thị trấn xác nhận; người học kém phát triển về thể lực và trí tuệ do trung tâm y tế huyện/thành phố xác nhận; người học bị nhiễm chất độc hoá học do phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố xác nhận.

Đối tượng được hưởng chính sách khuyến khích khi dự xét công nhận tốt nghiệp THCS lần đầu gồm: người học đạt từ giải ba (huy chương đồng) cá nhân trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn học ở lớp 9, các kỳ thi văn nghệ, thể dục, thể thao do Sở GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh tổ chức. Các trường hợp này phải có giấy chứng nhận của đơn vị tổ chức cấp và được bảo lưu trong một cấp học. Người học được xếp loại từ trung bình trở lên trong kỳ thi nghề phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT thì phải có giấy chứng nhận của Sở GD&ĐT cấp và được bảo lưu trong một cấp học.

Về điều kiện và tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp, thực hiện theo Điều 7, Chương II Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT. Xếp loại tốt nghiệp thực hiện theo Điều 8, Chương II Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS.

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC

Đối với cơ sở giáo dục: phổ biến, quán triệt Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS và Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 của Sở GD&ĐT cho giáo viên, người học và phụ huynh. Thực hiện chương trình, biên chế năm học, kiểm tra, cho điểm, đánh giá, xếp loại người học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Chuẩn bị dữ liệu theo phần mềm vn.Edu để phục vụ cho việc xét tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022. Đối với cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm quản lý kết quả học tập khác phải yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi cơ sở dữ liệu, bảo đảm tương thích và đồng nhất với phần mềm vn.Edu của VNPT nhằm phục vụ cho việc xét tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022. Hướng dẫn người học lập hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp, các giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Tiếp nhận đơn đăng ký và hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp của người chưa tốt nghiệp hoặc chưa được dự thi, dự xét tốt nghiệp ở kỳ thi hoặc lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trước.

Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành các quyết định thành lập hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 cho từng cơ sở giáo dục có người học dự xét công nhận tốt nghiệp THCS.

Quy trình xét công nhận tốt nghiệp: căn cứ hồ sơ, danh sách đề nghị xét công nhận tốt nghiệp của cơ sở giáo dục, hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS tiến hành xét công nhận tốt nghiệp đối với người học. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS lập biên bản xét công nhận tốt nghiệp và danh sách người được đề nghị công nhận tốt nghiệp. Những người học chưa tốt nghiệp ở những kỳ thi hoặc lần xét trước và những người được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích được đề nghị công nhận tốt nghiệp lập thành danh sách riêng.

Thời gian xét công nhận tốt nghiệp THCS thực hiện hai lần, vào tháng 5 và tháng 8.2022.

TUYỂN SINH LỚP 6

Thực hiện quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT, ngày 3.5.2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2022-2023 như sau:

Đối tượng và điều kiện dự tuyển: Đã hoàn thành chương trình tiểu học; tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Trường hợp học vượt tuổi hoặc được gia hạn thêm tuổi được thực hiện theo Khoản l và 2, Điều 37, Chương V của Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch tuyển sinh lớp 6 THCS và trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt. Trong kế hoạch tuyển sinh, phòng GD&ĐT cần quy định rõ khu vực, địa bàn tuyển sinh cho từng trường THCS trực thuộc và các trường phổ thông nhiều cấp học đóng trên địa bàn.

Trường THCS tuyển 100% học sinh đã được xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 theo địa bàn cư trú và đúng độ tuổi quy định. Đối với các khu vực ven xã, ven huyện, thị xã, thành phố do các phòng GD&ĐT liên quan bàn bạc, thống nhất trình UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định.

Phòng GD&ĐT hướng dẫn, chỉ đạo bằng văn bản về công tác tuyển sinh lớp 6 THCS, lịch tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2022-2023 chi tiết, cụ thể, đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các đơn vị (kể cả các trường phổ thông nhiều cấp học đóng trên địa bàn).

Thời gian xét tuyển từ ngày 18.7 đến 23.7.2022.

Phòng GD&ĐT tiếp nhận, phê duyệt và chuẩn y danh sách đề nghị trúng tuyển vào lớp 6 THCS năm học 2022-2023 từ các trường THCS trực thuộc, trường phổ thông nhiều cấp học đóng trên địa bàn chuyển đến và tổng hợp báo cáo về Sở GD&ĐT.

Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố, các trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học nghiên cứu kỹ nội dung hướng dẫn này để tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS, năm học 2022-2023.

Việt Đông