BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công chức ngành thuế không được làm việc riêng trong giờ hành chính

Cập nhật ngày: 22/08/2014 - 10:06

images1034248-43.jpg

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TCT tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh lề lối, thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế, trong đó yêu cầu toàn ngành Thuế triển khai ngay một số nhóm công việc như: Tổ chức tập huấn và công khai các nội dung mới về chính sách, thủ tục, quy trình thuế; Rà soát lại trình tự giải quyết, thời gian phối hợp giữa các bộ phận trong cùng đơn vị để có thể rút ngắn hơn thời gian; Công khai thời gian tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về thuế, xử lý nghiêm công chức thuế bỏ vị trí công việc, hoặc làm việc riêng trong giờ...
 
Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, phấn đấu đạt mục tiêu 95% doanh nghiệp khai thuế điện tử vào cuối năm 2014 và 63/63 Cục Thuế tỉnh, TP nộp thuế điện tử vào năm 2015.
 
Nguồn Giao thông Vận tải