Công đoàn Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam ủng hộ 20 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Bến Cầu 

Cập nhật ngày: 30/07/2021 - 09:14

BTNO - Ngày 28.7, thừa ủy quyền của Công đoàn NHCSXH Việt Nam, ông Nguyễn Võ Nhật Duy An- Giám đốc Ngân hàng chính xã hội huyện Bến Cầu trao tặng số tiền 20 triệu đồng cho Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh huyện Bến Cầu, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Nguyễn Võ Nhật Duy An- Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bến Cầu trao biển tượng trưng ủng hộ 20 triệu đồng cho đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện

Trong thời gian qua, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bến Cầu phối hợp tốt cùng các cơ quan, phòng, ban, ngành huyện triển thực hiện Nghị quyết Số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định Số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại địch Covid-19, trên địa bàn huyện Bến Cầu.

Quang Son