BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công đoàn BQL các KCN Tây Ninh: Thực hiện tốt công tác Công đoàn để góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá tỉnh nhà

Cập nhật ngày: 05/11/2009 - 08:54

Công đoàn BQL các KCN Tây Ninh đã có nhiều hoạt động góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động.

Công đoàn Ban quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh vừa tiến hành Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) lần thứ II (nhiệm kỳ 2007 - 2009) và bầu ra Ban chấp hành Công đoàn mới (nhiệm kỳ 2009–2012) vào ngày 2.11.2009.

Ban quản lý các KCN Tây Ninh (TANIZA) là cơ quan chức năng quản lý Nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh. Đơn vị có nhiệm vụ phối hợp với các Công ty phát triển hạ tầng KCN kêu gọi đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, tại chỗ” theo phương thức cung cấp “dịch vụ hậu đầu tư” hoàn hảo tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào Tây Ninh nhằm góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP của tỉnh, góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động; hình thành trung tâm kinh tế - kỹ thuật và đô thị mới ở khu vực phía Nam Tây Ninh. Nhiệm vụ đó đòi hỏi TANIZA phải xây dựng và củng cố đội ngũ công chức vững vàng về chính trị, có trình độ chuyên môn cao, tinh thần phục vụ tận tuỵ, năng động và sáng tạo trong công tác; thực hiện đúng ý nghĩa giá trị tồn tại của mình là “đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Trong quá trình công nghiệp hoá của tỉnh, CĐCS TANIZA đã từng bước trưởng thành và phát huy tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Trong nhiệm kỳ qua CĐCS TANIZA luôn bám theo nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên để hoạt động Công đoàn phù hợp với thực tế tại TANIZA, tập trung vào những nội dung mang lại hiệu quả thiết thực về công tác chăm lo đời sống cán bộ công chức, công tác tuyên truyền giáo dục, công tác xây dựng Công đoàn vững mạnh được chú trọng hàng đầu.

Trong phương hướng nhiệm kỳ tới (2009 – 2012), CĐCS TANIZA tập trung vào các nhiệm vụ: tuyên truyền giáo dục và triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của công nhân viên chức lao động, đoàn viên Công đoàn; tổ chức tốt công tác kiểm tra của Ban thanh tra nhân dân, Ban chấp hành CĐCS; đẩy mạnh công tác tổ chức và phát triển đoàn viên; tiếp tục tăng cường công tác chăm lo tốt về tinh thần và vật chất cho các nữ cán bộ công nhân viên chức.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành CĐCS TANIZA nhiệm kỳ 2009-2012 gồm 5 thành viên để gánh vác trọng trách, nhiệm vụ Đại hội giao phó.

Thanh Nhân