Công đoàn Công ty cổ phần cao su Tây Ninh: Biểu dương 80 gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu

Cập nhật ngày: 26/05/2012 - 01:28

(BTNO)- Mới đây, Công đoàn Công ty CP cao su Tây Ninh đã tổ chức hội nghị biểu dương 80 gia đình công nhân viên chức - lao động (CNVC-LĐ) tiêu biểu năm 2012.

Giao lưu cùng với các gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu năm 2012

Những gia đình được biểu dương có vợ và chồng đều có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác như: đạt danh hiệu lao động tiên tiến nhiều năm liền, người vợ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong 3 năm liên tục; được công nhận gia đình văn hoá, có con đạt học sinh khá giỏi trở lên, quan hệ tốt với địa phương nơi cư trú.

Trong nhiều năm qua, Công đoàn Công ty CP Cao su Tây Ninh luôn quan tâm, hướng dẫn và tuyên truyền trong công đoàn viên thực hiện “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Công đoàn xây dựng “Quy ước xây dựng cơ quan văn hoá” chăm lo tốt đời sống mọi mặt cho CNVC-LĐ của công ty; chú trọng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ. Kết quả trong 05 năm qua có 200 chị đạt danh hiệu này, hiện nay có 1.782/2.105 hộ gia đình văn hoá, có nhiều gia đình cán bộ, công nhân đạt gia đình văn hoá mẫu mực, tiêu biểu. Qua nhiều hoạt động phong trào của Công đoàn đã góp phần làm cho công ty hoàn thành sản lượng khai thác mủ, điển hình trong năm 2011 đạt 104% kế hoạch, tổng doanh thu đạt 126,3%, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 166% kế hoạch.

Hội nghị đã trao tặng giấy khen và quà của Công đoàn Công ty cho 80 gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu năm 2012.

Nguyễn Bình