Công khai các chi phí đầu tư dự án BOT

Cập nhật ngày: 24/05/2016 - 10:06

Theo đó, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư (PPP) phải chủ trì rà soát, đánh giá và công khai hóa chi phí đầu tư các dự án BOT, vị trí đặt trạm thu phí BOT, xác định mức phí và thời gian thu phí. Bên cạnh đó, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ quá trình đầu tư xây dựng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công trình, tiếp tục phân cấp, ủy quyền hợp lý trong công tác thẩm định, thẩm tra dự toán, thiết kế, đồng thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án hạ tầng giao thông… Để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cũng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ GTVT, tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án bảo đảm vốn đối ứng cho các dự án ODA ngành GTVT.

Nguồn SGGP