“Công nghệ Thông tin – Hạ tầng của hạ tầng”

Cập nhật ngày: 17/03/2012 - 12:50

Ngày 17.3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hơp với Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Hội thảo Triển khai nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với chủ đề “Công nghệ Thông tin – Hạ tầng của hạ tầng”.

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì Hội thảo.

Tham gia Hội thảo còn có đông đảo các đại biểu là lãnh các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ, các Hội, Hiệp hội công nghệ thông tin (CNTT) trong cả nước, các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học cùng nhiều doanh nghiệp uy tín trong ngành CNTT Việt Nam.

 

Hội thảo tổ chức ngày 17/3 tại Hà Nội

Hội thảo được tổ chức nhằm quán triệt quan điểm chỉ đạo và nhận thức mới của Đảng về vị trí, vai trò của CNTT trong hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia; những cơ hội, thách thức cùng các định hướng, giải pháp và Chương trình hành động để triển khai thành công Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son khẳng định, công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT & TT) ngày càng chứng tỏ là một trong những giải pháp tốt nhất để thực hiện thành công 3 khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 đến 2020 đã được Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra. Do vậy, Nghị quyết TW số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã khẳng định hạ tầng thông tin là một trong những hạ tầng thiết yếu, cần ưu tiên đầu tư, để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Nghị quyết đã nêu rõ quan điểm của Trung ương Đảng, coi việc thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lộ trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong từng ngành, từng lĩnh vực.

Để triển khai xây dựng hạ tầng thông tin theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã nêu ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính cần tập trung thực hiện gồm: Các cấp, các ngành, các địa phương cần nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động về phát triển Hạ tầng thông tin để đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13; Đề ra các giải pháp đặc thù, mang tính đột phá để đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển, khả năng làm chủ công nghệ nguồn, sản xuất được các sản phẩm lõi, sản phẩm trọng điểm về công nghệ thông tin, xây dựng các doanh nghiệp, tập đoàn CNTT mạnh; Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế mạnh về tài chính và đầu tư nhằm huy động tối đa, hiệu quả các nguồn lực; Hoàn thiện thể chế, kiện toàn bộ máy chỉ đạo, tham mưu, tư vấn cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ về CNTT & TT, hoàn thiện môi trường pháp lý.

 

Toàn cảnh Hội thảo

Sau phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi xoay quanh chủ đề chính là “Công nghệ thông tin – Hạ tầng của hạ tầng”. Tất cả các ý kiến phát biểu, tham luận tại Hội thảo của đại diện các hiệp hội CNTT, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp cũng như của các chuyên gia có uy tín (TS. Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW; TS Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông; TS. Nguyễn Bá Ân, Phó Viện trưởng Viện chiến lược phát triển; TS. Lê Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và MT của Quốc hội; TS. Vũ Mạnh Lợi, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học; TS. Bùi Mạnh Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; TS.Nguyễn Quang Bắc, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng;…) đều thống nhất và đánh giá đây là quan điểm đột phá mạnh mẽ, thể hiện tầm nhìn, sự sáng suốt của Đảng trong định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia; phù hợp với xu thế mới trên thế giới - xu thế phát triển “hạ tầng thông minh” dựa trên nền tảng ứng dụng CNTT nhằm tối ưu hoá hiệu quả đầu tư, khai thác, vận hành hệ thống hạ tầng.

Rất nhiều luận cứ khoa học, dẫn chứng minh họa, các bài học kinh nghiệm từ các nước trên thế giới được các diễn giả đưa ra tại Hội thảo để khẳng định cho quan điểm CNTT là hạ tầng của hạ tầng.

Đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò đặc biệt của CNTT là điều kiện tiên quyết bảo đảm thực hiện thành công Nghị quyết; đồng thời khẳng định Đài truyền hình Việt Nam sẽ đi tiên phong trong công tác này.

Điểm đặc biệt tại Hội thảo này chính là tinh thần hào hứng, sự đồng tâm và chủ động, tích cực hưởng ứng triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 của các Hội, Hiệp hội đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp CNTT cả nước. TS Bùi Mạnh Hải, Chủ tịch Hội tin học Việt Nam đã trình bày tại Hội thảo bản kiến nghị chung của các Hội, Hiệp hội CNTT lớn trong cả nước với những nội dung chính gồm:

Thứ nhất là đổi mới về nhận thức ở mọi cấp, mọi ngành và trong toàn xã hội, đặc biệt là trong lãnh đạo từ Trung ương đến cơ sở về vị trí, vai trò đặc biệt của CNTT trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và hiện đại hóa đất nước.

Thứ hai là đổi mới về công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành, sớm thành lập Ủy ban quốc gia về CNTT do Thủ tướng làm Chủ tịch, với sự tham gia trực tiếp của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ, Quốc phòng; Công an; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,… Đồng thời, để đảm bảo Ủy ban hoạt động hiệu quả và thực chất, cần xây dựng bộ máy (cơ quan) thường trực mạnh, làm việc chuyên trách, có đủ năng lực và quyền hạn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao phó. Cần phải có qui định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các địa phương ở tất cả các cấp trực tiếp chỉ đạo và chịu trách thực hiện nhiệm vụ này.

Thứ ba là hoàn thiện môi trường cơ chế chính sách, trước mắt cần bổ sung ngay chính sách qui định mọi chương trình, dự án đầu tư đều phải có đánh giá về ứng dụng CNTT và hiện đại hóa; Trong cơ cấu vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án cần phải có hạng mục riêng cho ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa; Kiến nghị Bộ Chính trị sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề về CNTT và hiện đại hóa đất nước để thay thế cho Chỉ thị 58/CT-TW.

Thứ tư là quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp CNTT thực hiện thành công nghị quyết, các Hội và Hiệp hội sẽ đoàn kết, tập hợp lực lượng, phối hợp hành động của cộng đồng doanh nghiệp với sáu nội dung ưu tiên.

 

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tổng kết Hội thảo


Phát biểu tổng kết Hội thảo, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu và đặc biệt biểu dương các Hội, hiệp hội CNTT đã tích cực nghiên cứu quán triệt đúng tinh thần, quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết TW số 13, quyết tâm đoàn kết, hợp tác xây dựng lực lượng đi tiên phong trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng nhấn mạnh: Ban Tuyên giáo TW và Bộ Thông tin và truyền thông sẽ tiếp thu và báo cáo những đề xuất, kiến nghị của các Hiệp hội lên Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ; những nội dung đề xuất kiến nghị thuộc thẩm quyền của Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ nghiên cứu giải quyết sớm. Đồng chí cũng đề nghị và kêu gọi các Hội, Hiệp hội cùng cộng đồng doanh nghiệp CNTT trong cả nước tiếp tục phát huy tinh thần chủ động tích cực phối hợp và đồng hành cùng với các cơ quan của Đảng, Chính phủ cũng như các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương nỗ lực triển khai thực hiện thành công Nghị quyết số 13 để nước ta phát triển thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng khẳng định: Hội thảo "Triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với chủ đề “Công nghệ Thông tin – Hạ tầng của hạ tầng” đã đặt những viên gạch đầu tiên cho việc tuyên truyền quảng bá, nâng cao nhận thức về thực hiện Nghị quyết Trung ương số 13-NQ/TW, đồng thời cho thấy sự vào cuộc với quyết tâm và trách nhiệm rất cao các cơ quan ban ngành, từ Trung ương Đảng, Chính phủ đến các bộ, ngành, đặc biệt là sự đồng tâm hưởng ứng tích cực của các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp CNTT trong cả nước.

Theo cpv.org.vn


Liên kết hữu ích